ISALA

Geslaagde voorlichtingsavond over schisis

Op woensdag 11 februari jl. organiseerde het Schisisteam van Isala een informatiebijeenkomst over de behandeling van schisis. Ruim 100 geïnteresseerde ouders en verzorgers van een kind met schisis woonden deze geslaagde bijeenkomst bij.

Het voltallige schisisteam was aanwezig om de belangstellenden te informeren over de behandeling van schisis. Er werd aandacht besteed aan de technisch-medische aspecten van deze aandoening, de vele operaties die de kinderen moeten ondergaan en het fantastische eindresultaat dat kan worden bereikt. De artsen en behandelaars schetsten daarmee, allen op hun eigen vakgebied, een totaalbeeld van de zorg rondom schisis.

Voor deze avond was gastspreker Francien Meertens uitgenodigd. Als medisch maatschappelijk werker is zij verbonden aan het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Zij belichtte het thema 'weerbaarheid' waarbij zij inging op de vraag hoe je een kind begeleidt met een minder-normaal gezicht van baby tot volwassene. Een onderwerp dat voor de aanwezigen herkenbaar was en aansprak. Als u de presentatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de schisisconsulent.

 

Ruim 100 geïnteresseerden bezochten de avond. Ook dr. Dijkstra, oprichter van het Zwolse schisisteam, was er bij. Velen kenden hem nog van vroeger of waren zelf patiënt bij hem.
 
Alle artsen en behandelaars van het schisisteam droegen een herkenbaar rood poloshirt. Tijdens de pauze en na afloop kon iedereen vragen stellen.