ISALA

Invoering nieuw kwaliteitssysteem Matcher

Om onze kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren, werkt Isala Fertiliteitscentrum (IFC) vanaf eind oktober met het systeem Matcher.

Wat is Matcher?
Matcher is een elektronisch systeem dat de cliënt de hoogst mogelijke garantie geeft dat er geen verwisselingen plaatsvinden van lichaamseigen materiaal, zoals eicellen en sperma. Matcher legt vast wat er met dit materiaal gebeurt, wanneer dat plaatsvindt en wie daarbij betrokken is. Het systeem waarschuwt als er een fout dreigt te gaan optreden en kan achteraf laten zien dat alles juist is verlopen. Matcher is speciaal ontwikkeld voor IVF-klinieken en donorbanken en heeft zich in een aantal landen wereldwijd inmiddels bewezen. In Nederland is het IFC het eerste centrum dat hiermee gaat werken. Wij zijn hierover uiteraard bijzonder enthousiast!

Wat vragen wij van onze cliënt?
Om gegevens in Matcher te kunnen plaatsen, hebben wij van onze cliënt een foto nodig. Deze foto’s geven ons een ‘extra gezicht’ en zijn daarmee een extra check op gegevens en lichaamseigen materiaal. Bij de eerstkomende afspraak bij het IFC, kan men bij de ontvangstbalie een foto via onze webcam laten maken. Deze foto wordt gedrukt op een pasje, dat wij hiervoor aanmaken. Dit pasje is een soort ID-kaart, en wordt gebruikt om het lichaamsmateriaal te kunnen blijven volgen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Matcher of heeft u hierover vragen, neem dan contact op met het IFC, telefoonnummer 038 424 5224.