ISALA

Isala werkt mee aan bevolkingsonderzoek darmkanker

Op maandag 13 januari is het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker gestart en verwerkt Isala's Klinisch chemisch laboratorium (KCL) dagelijks honderden ontlastingstests. Mensen waarbij bloed in de ontlasting is aangetroffen, kunnen vervolgonderzoek laten uitvoeren bij de afdeling Maag- Darm- Leverziekten, onderdeel van het Oncologisch centrum. Isala’s Laboratorium voor pathologie onderzoekt het uitgenomen weefselmateriaal. De huisarts krijgt bericht als de test positief is.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is tot de keuze voor deelnemende laboratoria en afdelingen gekomen op basis van aanbestedingstrajecten. Het KCL is één van de drie laboratoria die geselecteerd zijn voor dit bevolkingsonderzoek. Het KCL zal in 2014 dagelijks zo’n 700 ontlastingstests verwerken. Dat loopt de komende jaren op tot 1.800 tests per dag. Op de drie geselecteerde labs staat exact dezelfde analyseapparatuur, waardoor de onderzoeken vergelijkbaar worden uitgevoerd. De uitkomsten geeft het KCL digitaal door aan de landelijke database van de regionale screeningsorganisaties, die de uitslag van de test bekend maakt aan de deelnemer aan het onderzoek.

 
Fotobijschrift: analyseapparatuur op laboratorium Isala voor bevolkingsonderzoek darmkanker
 

 

Vroegtijdige herkenning

Als blijkt dat er bloed in de ontlasting aanwezig is, ontvangen mensen een uitnodiging voor een vervolgonderzoek. Ook de huisarts krijgt hierover bericht. Deelnemers kunnen voor het vervolgonderzoek onder andere terecht bij de afdeling Maag-, darm- en leverziekten van Isala, die in 2014 zo’n 800 vervolgonderzoeken per jaar zal uitvoeren.
Het vervolgonderzoek bestaat uit twee delen: een intakegesprek en een inwendig kijkonderzoek of coloscopie. Doel is om in een vroegtijdig stadium vast te stellen of iemand daadwerkelijk darmkanker of voorstadia daarvan heeft, omdat daarmee de kans op een succesvolle behandeling groter wordt. Als tijdens het onderzoek poliepen worden gevonden, dan worden deze verwijderd en door het Laboratorium voor pathologie onderzocht op aanwezigheid van kanker of een voorstadium hiervan. De resultaten van de coloscopie en de pathologische diagnose worden zowel gerapporteerd aan de betrokken lokale Isala specialisten en als aan de landelijke databank (Colonis).
Deelname aan het onderzoek is niet verplicht. Deelnemers ontvangen informatie over de voor- en nadelen van dit onderzoek bij de ontlastingstest. Mogelijk vragen zij hun huisarts om advies. Bij het vervolgonderzoek zal de MDL-arts tijdens het intakegesprek uitvoerig informatie geven over de coloscopie en de resultaten hiervan.

Het bevolkingsonderzoek darmkanker

Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar komen in aanmerking voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Zij ontvangen één keer in de twee jaar een uitnodiging van een regionale screeningsorganisatie met een zogenaamd verzamelsetje. Met behulp van dit verzamelsetje moet een monster van de ontlasting in een buisje worden gedaan en worden opgestuurd.