ISALA

Longgeneeskunde start telemonitoring bij COPD patienten

​De afdeling Longgeneeskunde van Isala start met thuismonitoring van COPD-patiënten. Nu nog in pilot setting, maar voor de dertig mensen die meedoen betekent het dat zij minder vaak naar het ziekenhuis hoeven voor een controle op de polikliniek en minder risico lopen op een ziekenhuisopname. Die controle vindt nu digitaal plaats met behulp van een vragenlijst die een keer per week thuis wordt ingevuld. Zijn de resultaten afwijkend? Dan neemt de verpleegkundig specialist of longverpleegkundige meteen (beeld) contact op met de patiënt.

Als chronische patiënt moet je een dokter eigenlijk zo weinig mogelijk nodig hebben, vindt longarts Jan Willem van den Berg. ‘En dat is dus het idee achter thuismonitoring van COPD patiënten. Isala start met een proef. Wij verwachten er veel van.’

   Telemonitoring: een voorbeeld van connected care, een manier van zorg waarmee Isala via de digitale weg verbinding zoekt met de patiënt

 

Telemonitoring 

In eerste instantie gaan dertig COPD patiënten meedoen. Jan Willem: ‘COPD is een chronische aandoening waar je iedere dag in meer of mindere mate last van hebt. Een risico is het krijgen van een zogenoemde longaanval. Patiënten hebben het dan benauwd, moeten veel hoesten en er is risico op blijvende schade. Ook moeten patiënten vaak worden opgenomen door zo’n longaanval’ Met telemonitoring wil Isala Longgeneeskunde de patiënt in eerste instantie gemak bieden. Jan Willem: ‘Hij hoeft minder vaak naar het ziekenhuis voor controle. Dat is toch vaak een belasting, ook omdat er iemand mee moet bijvoorbeeld. Door een keer per week – of als het nodig is vaker – op een iPad een COPD-vragenlijst in te vullen en deze te verzenden, kunnen wij op afstand zien hoe het met iemand gaat. Het meten van klachten en de gezondheid met behulp van een vragenlijst, blijkt een geschikte methode te zijn voor het sturen van de behandeling van COPD.’ Blijkt uit de antwoorden en de waarden dat het minder goed gaat met de patiënt, dan ziet de verpleegkundige specialist of longverpleegkundige dat. Jan Willem: ‘Zij neemt dan de volgende dag via beeldbellen contact op met de patiënt. Dat geeft de patiënt een veilig idee en door er vroeg bij te zijn, verwachten wij dat wij vaker longaanvallen kunnen voorkomen.’

Beter inzicht in COPD

Marleen Joxhorst, verpleegkundig specialist longgeneeskunde: ‘Wanneer het nodig is, neem ik dus met behulp van beeldbellen contact op met de patiënt. Wij kunnen elkaar dus zien. Ik zie hoe iemand er aan toe is, of iemand bang is. Ook kan ik controleren of de medicatie goed wordt ingenomen. En als het nodig is, kan ik een kuur voorschrijven of iemand toch vragen naar het ziekenhuis te komen. Ik verwacht dat patiënten zo beter inzicht krijgen in hun COPD en op tijd klachten kunnen herkennen. Met een persoonlijk longaanval actieplan kunnen zij dan zelfstandig extra medicijnen of andere acties inzetten. De patiënten die wij hebben gevraagd zijn enthousiast.’ 

Veilig gevoel

Willy Spoolder (67) uit Raalte is sinds november vorig jaar COPD patiënt en doet graag mee aan deze pilot. ‘Waarom niet? Korte lijnen spreken mij aan. Als de verpleegkundig specialist longgeneeskunde uit mijn antwoorden ziet dat het niet goed gaat, is er meteen contact. Dat geeft een veilig gevoel en anders ben je misschien toch net te laat met nieuwe medicijnen bijvoorbeeld. Het is bovendien fijn om niet naar het ziekenhuis te hoeven komen voor een controle die vaak maar vijf minuten duurt. Dit is denk ik wel steeds meer de toekomst in de zorg. Alleen naar het ziekenhuis als het echt moet.’

Scheelt in zorgkosten

Jan Willem: ‘Het is belangrijk dat zorgverzekeraars de meerwaarde gaan inzien van thuismonitoring voor COPD-patiënten. Het is prettiger voor de patiënten omdat zij minder vaak naar het ziekenhuis hoeven. Voor poli afspraken maar waarschijnlijk daalt ook het aantal opnames omdat longaanvallen eerder herkend worden. En dat scheelt uiteindelijk in de zorgkosten en daar moeten wij dus met de zorgverzekeraar afspraken over maken. Uit onderzoek vooraf bleek dat de verwachting is dat het percentage longaanvallen met twintig procent gaat dalen. Dat is dus pure winst.’

Thuismonitoring van COPD patiënten is een voorbeeld van connected care, een manier van zorg waarmee Isala via de digitale weg verbinding zoekt met de patiënt. Zoals het eConsult, het virtuele spreekuur en dus ook thuismonitoring van patiënten.