ISALA

MDL-specialisme nu ook in Meppel

Sinds 1 april hebben de MDL-artsen van Isala hun werkterrein uitgebreid naar Isala Diaconessenhuis. Een verandering die voor patiënten een verbetering is. ‘Wij streven naar goede zorg voor alle patiënten met maag-, lever- en darmziekten, zo dicht mogelijk bij huis’, zegt MDL-arts Hans de Graaf. 

Sinds juni 2014 werken MDL-arts De Graaf en zijn collega Juda Vecht, behalve bij Isala in Zwolle, ook een dag in de week in Isala Diaconessenhuis. ‘Dat zijn we aanvankelijk gaan doen omdat in Meppel een internist met pensioen ging, die zich vooral met maag-, lever- en darmziekten bezighield’, vertelt De Graaf. ‘Wij hebben eigenlijk zijn praktijk overgenomen.’

Intensieve samenwerking

Vanwege de fusie tussen beide ziekenhuizen ontstond de behoefte aan een MDL-vakgroep op beide locaties. Inmiddels draaien álle twaalf MDL-artsen van Isala mee in Meppel. Tegelijkertijd is de Meppeler internist Stef Riemens als het ware overgestapt naar de vakgroep MDL – waardoor die nu in totaal uit dertien artsen bestaat. ‘Daardoor is hij nu ook zowel in Meppel als in Zwolle betrokken bij overdrachten en besprekingen’, vertelt De Graaf. ‘Zo werken we ook écht samen en dragen we met elkaar de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Isala en Isala Diaconessenhuis als het gaat om ons specialisme.’

Polikliniek

In de praktijk betekent dit dat er overdag altijd twee MDL-artsen in Meppel aanwezig zijn, vertelt De Graaf. Zij draaien de polikliniek en doen voornamelijk maag- en dikke darmonderzoeken. ‘Daarnaast is er nu ook een MDL-verpleegafdeling waar de MDL-artsen zelf de verantwoordelijkheid hebben voor de patiënten en waar de continuïteit van de specialistische zorg goed geborgd is. En waar niet alleen de artsen, maar ook de verpleegkundigen beschikken over specialistische kennis. Daarnaast is de 24-uurszorg gewaarborgd in Isala Diaconessenhuis en kunnen patiënten er terecht voor spoedeisende hulp.’

Hoger niveau

De toegevoegde waarde van het uitbreiden van het werkterrein van de MDL-artsen naar Isala Diaconessenhuis is dat MDL-patiënten in het grootste deel van de regio nu volgens hetzelfde stramien behandeld worden. De Graaf: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we de zorg daardoor naar een hoger niveau kunnen tillen. We kunnen eventuele risico’s en gevaren goed inschatten en kunnen de patiënt de zorg bieden die hij nodig heeft. Als specialisten hebben we korte lijnen onderling en een goede kennis van elkaars kunnen. Daardoor kunnen we het voor de patiënt goed regelen.’

Winst

Kortom, bij deze organisatorische en praktische veranderingen binnen Isala en Isala Diaconessenhuis, vaart de patiënt wél. Hij krijgt goede MDL-zorg: dicht bij huis als het kan voor de laagcomplexe zorg en verder weg als het moet, bijvoorbeeld bij meer complexe problemen. ‘En dat is de winst’, zegt MDL-arts Hans de Graaf.
 

MDL-arts Hans de Graaf