ISALA

Nieuwe regieverpleegkundige neuro-oncologie

Sinds eind maart ben ik werkzaam als regieverpleegkundige neuro-oncologie in Isala Oncologisch centrum en daarom stel ik me graag aan u voor. Mijn naam is Annemarie Verduijn en ik ben de opvolgster van Corinne van den Dool en Erna Kist. Corinne heeft een nieuw functie als verpleegkundig specialist op de afdeling revalidatie en is daar onder andere betrokken bij patiënten die voor oncologische revalidatie in aanmerking komen. Erna blijft werkzaam als regieverpleegkundige op de afdeling maag-, darm- en leveroncologie.

In mijn nieuwe functie ben ik aanspreekpunt voor patiënten die in Isala worden behandeld vanwege een hersentumor. Ik vind het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn over de behandeling(en) die ze  ondergaan en dat zij begeleiding en ondersteuning kunnen krijgen bij het omgaan met hun ziekte, daar waar dat gewenst is. Ik ben al jaren werkzaam binnen de oncologie in verschillende ziekenhuizen en vind het heel fijn dat ik mijn ervaring nu op deze plek kan inzetten. In september ga ik starten met de opleiding tot verpleegkundig specialist.