ISALA

Obductiecasus Isala bij Zembla

​Het televisieprogramma Zembla besteedt donderdag 8 mei aandacht aan het onderwerp obductie. De insteek is om de voorlichting van ziekenhuizen aan nabestaanden over obductie te belichten. In de uitzending komt een casus aan bod die plaatsvond bij Isala.

De redactie van Zembla heeft Isala gevraagd om mee te werken aan de uitzending. Isala heeft besloten om alleen een schriftelijke reactie te sturen. De reden om alleen schriftelijk te reageren is dat Isala vanwege het beroepsgeheim en de privacy een individuele casus van een patiënt niet in het openbaar bespreekt.

De casus die centraal staat bij Zembla gaat om een interpretatieverschil tussen de nabestaanden en de betrokken artsen. Uit intern onderzoek blijkt dat Isala niet van de gangbare procedure is afgeweken. Wij hebben samen met de familie gezocht naar een gepaste afsluiting en de betrokken artsen hebben zorgvuldig gehandeld.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van de uitzending? Stuur deze dan naar ons toe via het reactieformulier. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk een antwoord te geven.

Het is voor Isala van het grootste belang dat de procedure rond een obductie zorgvuldig gaat. Bij Isala vinden medische obducties uitsluitend plaats indien expliciet toestemming is gegeven door nabestaanden. Die toestemming geven nabestaanden onder omstandigheden waarin verdriet en andere emoties op de voorgrond staan. Dat maakt dit moment extra kwetsbaar. Wanneer de obductieprocedure achteraf niet aan de verwachtingen van nabestaanden heeft voldaan, is dat ten zeerste te betreuren. Wij hebben alle begrip voor de emoties die hiermee gepaard kunnen gaan.