ISALA

Platform Ondersteuningsconsulent gestart

​Het Platform Ondersteuningsconsulent is het antwoord op de behoefte van vooruitstrevende ziekenhuizen om ervaringen, kennis en vernieuwende ideeën voor ondersteuning van patiënten met kanker en hun naasten uit te wisselen. De deelnemende ziekenhuizen - Erasmus MC Kanker Instituut, Maasstad Ziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek, Spaarne Gasthuis, IJsselland Ziekenhuis, Isala en Deventer Ziekenhuis- zijn ziekenhuizen die werken met ondersteuningsconsulenten of de intentie hebben om dat te gaan doen. Het Platform zet zich tevens in voor het verder vergroten van draagvlak bij diverse belanghebbende partijen, waaronder overheid, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.

Aandachtspunten

De ziekenhuizen geven aan dat er veel raakvlakken zijn met ontwikkelingen, waaronder waardegedreven zorg en het invoeren van PROMS, als ook het realiseren van integrale ketenzorg ten behoeve van een soepele overgang van ziekenhuis naar zorg in de eerste lijn en thuis. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten van het Platform aan bod komen zijn bijvoorbeeld de ervaringen tot nu toe met de organisatie van de gesprekken van de ondersteuningsconsulent als onderdeel van de bestaande zorgpaden en de relatie tot (de taken van) bestaande (oncologie)verpleegkundigen. Daarnaast gaat het over het aanbod van niet-medische informatie op het juiste moment en zinvolle combinaties met professionele centra voor ondersteuning van patiënten en naasten met formele en informele zorg. De inzet van waardevolle e-health tools zoals OncoKompas en de OOK Wijzer worden ook besproken.

Initiatief

Het Platform Ondersteuningsconsulent is het initiatief van Stichting OOK, Care for Cancer, IPSO Inloophuizen en de deelnemende ziekenhuizen en wordt in de loop van dit jaar verder uitgebreid met ziekenhuizen die ook ondersteuningsconsulenten in gaan zetten voor patiënten met kanker. Nog voor de zomer vindt een tweede bijeenkomst plaats. 

Ondersteuningsconsulenten

De ondersteuningsconsulent is een oncologieverpleegkundige, die vanaf de diagnose kanker elke nieuwe patiënt informeert, begeleidt, behoeften in kaart brengt, zelfmanagement stimuleert en zonodig doorverwijst naar aanbieders van ondersteunende zorg. Alle niet-medische aspecten waar een patiënt mee te maken krijgt als hij/zij ziek wordt en die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven zijn onderwerp van gesprek. Denk aan ondersteuning bij psychosociale klachten, omgaan met vermoeidheid, werk, relaties et cetera. Stichting OOK en Care for cancer faciliteren sinds ruim anderhalf jaar de inzet en implementatie van ondersteuningsconsulenten als onderdeel van zorgpaden oncologie in een toenemend aantal ziekenhuizen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Krystle Stok, Communicatie Stichting OOK, via T: 010 292 36 00 of E: krystlestok@stichting-ook.nl