ISALA

Publieksacademie Darmkanker screening en chirurgische behandelingen

In 2014 is het bevolkingsonderzoek darmkanker gestart. Isala voert met vier andere organisaties deze screening uit. Als er bloed bij de ontlasting gevonden wordt, is eerst vervolgonderzoek in het ziekenhuis nodig om uit te zoeken of dit te maken heeft met poliepen of met darmkanker. Onze maag-, darm-, leverartsen en chirurgen bepalen vervolgens samen met de patiënt een behandeling die het beste bij de klachten passen én de wensen ten aanzien van kwaliteit van leven. Wat zijn de bevindingen tot nu toe? En welke nieuwe chirurgische behandelingen zijn mogelijk bij poliepen of dikke darmkanker?
Meer hierover in de Publieksacademie op maandag 14 maart a.s.

De lezing begint om 19.30 uur in de Hemminkzaal van Schouwburg Odeon te Zwolle. Gratis kaarten zijn te bestellen bij de theaterkassa van theater De Spiegel via telefoonnummer 0900-1435 (€ 0,45 p.m.). De lezing is thuis ook te volgen via de webstream op www.isalapublieksacademie.nl Met #IPA16 kunnen van tevoren en tijdens de lezing vragen via Twitter worden gesteld.

   Laparoscopische operatie bij darmkanker 


Sprekers

De sprekers op deze avond zijn maag-, darm- leverarts Hedwig van der Sluis en chirurg Annette van Dalsen. Beide artsen werken in Isala en hebben ook nauw contact met de internisten in Isala Diaconessenhuis. Hedwig van der Sluis gaat dieper in op de reden van het bevolkingsonderzoek darmkanker, de bevindingen tot nu toe en wat te doen bij poliepen. Annette van Dalsen neemt ons mee in de geschiedenis van de chirurgie en stelt het publiek op de hoogte van de nieuwste chirurgische behandelingen bij dikke darmkanker.
In de lobby staan stands van Isala Oncologisch centrum en nazorgcentrum IntermeZZo met meer informatie. Daarnaast is internist-oncoloog Jan Willem de Groot aanwezig. Hij is coauteur van het boek Alles over darmkanker. Tijdens deze avond is het boek te koop in de lobby, en geldt een eenmalige korting van 40% voor bezoekers.

Meer informatie over de behandeling van darmkanker is ook te vinden op www.isala.nl/oncologischcentrum en www.isala.nl/mdloncologie

Partners

Artsen en medewerkers van Isala verzorgen onder de noemer Isala Publieksacademie laagdrempelige lezingen over zorgontwikkelingen, innovaties en onderzoek. De lezingen vinden plaats in Schouwburg Odeon te Zwolle, zijn gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen. In de pauze is er gelegenheid om de sprekers te ontmoeten of andere medewerkers van het ziekenhuis. Partners die de Isala Publieksacademie ondersteunen zijn: Zilveren Kruis Achmea, Rabobank, De Stentor, Zwolse Theaters en Isala Academie. Isala Diaconessenhuis verzorgt vier keer per jaar een Publieksacademie in het ziekenhuis te Meppel.