ISALA

Reactie op berichtgeving in De Stentor over borstkankerzorg Isala

Op zaterdag 5 november jl. heeft dagblad de Stentor berichtgeving gedaan over de AD-ranglijst. In het artikel ‘Isala blijft zwak scoren’ wordt gemeld ‘Ruim een derde van de patiënten moet opnieuw onder het mes omdat tumorweefsel is achtergebleven bij borstkankeroperaties.’ Op maandag 14-11 jl. is in een vervolgbericht in de Stentor ook gesproken over de wachttijden in Isala Zwolle. In beide berichten staan helaas constateringen die niet juist zijn en hebben geleid tot onrust bij patiënten van Isala Oncologisch centrum. In het belang van onze patiënten heeft Isala daarom besloten tot een reactie op deze artikelen.

Heroperaties

Volgens de publicatie in de Stentor van 5 nov jl. moet eenderde van de borstkankeroperaties opnieuw worden uitgevoerd doordat tumorweefsel is achtergebleven. Dit getal is helaas onjuist geïnterpreteerd. Het percentage geldt namelijk alleen voor de behandeling van de kleinere patiëntengroep met een voorstadium van borstkanker en niet voor de grote groep borstkankerpatiënten.
Isala heeft in 2015 een aantal patiënten behandeld met lastige typen voorstadium van borstkanker. Het weefsel van borstkanker in een voorstadium is echter moeilijk te lokaliseren en dus moeilijker te opereren. Patiënten worden daarom voorafgaand aan de operatie op de hoogte gesteld van het risico op een heroperatie.
Inmiddels voldoet Isala weer aan de gestelde landelijke normen voor heroperaties bij voorstadium van borstkanker (Isala 2016: 15%, norm: <30%). Isala Oncologisch centrum voldeed in 2015 al aan de norm voor heroperaties bij borstkankerpatiënten en deze trend zet zich door in 2016 (Isala 2016: 9%, norm: <15%).

Wachttijden

Daarnaast wordt in de AD-ranglijst gemeld dat de wachttijden tot de mammapoli en de operatie te lang duren. Isala kon in 2015 niet voldoen aan de normering van de Borstkankervereniging Nederland om negentig procent van de borstkankerpatiënten binnen vijf weken te opereren. In 2015 liepen de toegangstijden tot de mammapoli ook hoog op zodat een deel van de patiënten uit Zwolle en omliggende regio naar een ander ziekenhuis werden verwezen.

Isala Oncologisch centrum heeft van december 2015 tot oktober 2016 met een grotere patiëntenstroom te maken gehad. Een tweede nieuwe onderzoekslocatie voor Bevolkingsonderzoek Borstkanker in Zwolle was de oorzaak. Dit heeft in de eerste drie kwartalen van 2016 voor bijna 300 extra nieuwe patiënten gezorgd waarvan ongeveer 20% borstkanker had en inmiddels is behandeld. Inmiddels zijn de toegangstijden op orde, patiënten kunnen weer binnen vijf dagen gezien worden op de mammapoli.

Zorg op maat

Isala Oncologisch centrum beschikt steeds meer over technische mogelijkheden om een op maat gesneden behandelplan te maken. Zo wordt er soms genetisch onderzoek naar de tumor gedaan en vaker gekozen voor een chemokuur voorafgaande aan de operatieve ingreep. Ook wordt in vergelijking met veel andere ziekenhuizen vaker extra beeldvorming gedaan om zo een volledig op maat gemaakt behandelplan te kunnen maken. Bovendien hebben patiënten voldoende tijd nodig om de juiste keuzes te maken. Het team voor borstkankerzorg van Isala wil in de toekomst zijn patiënten blijven bedienen met behoud van deze kwaliteit.