ISALA

Samen dementievriendelijk: wat doet Isala?

​Deze en volgende week voert “Samen dementievriendelijk” een campagne onder het motto: “Laat ze niet staan!” Ook Isala laat mensen met dementie niet staan. Petra Baas, sinds kort opgeleid tot casemanager dementie: ‘Wij moeten voor ze zorgen.’

​Nederland vergrijst en dat betekent dat het aantal mensen met dementie stijgt. Maar liefst 1 op de 5 Nederlanders krijgt er mee te maken. Petra, naast casemanager dementie ook verpleegkundig consulent Ouderengeneeskunde: 'Daarom denken wij bij Ouderengeneeskunde ook na over hoe wij nog betere zorg kunnen bieden aan mensen met dementie. Onder meer daarom ben ik de opleiding case manager dementie gaan doen.' Normaliter werken case managers dementie in de wijkzorg. Zij hebben een coördineerde en overkoepelende taak voor mensen met dementie en hun naasten. Bijvoorbeeld door te adviseren over zorgmogelijkheden en aanpassingen in huis maar ook advies en voorlichting over juridische en wettelijke kaders. Petra: 'Maar er zit altijd tijd tussen de diagnose hier in het ziekenhuis en het moment dat de casemanager echt voor je dingen kan en gaat doen. Die tijd willen wij overbruggen. Het is niet niets om te horen dat je dementie hebt. Voor je zelf niet maar ook voor je partner niet. Het is immers een diagnose die je toekomstbeeld flink verandert. Wanneer mensen dit slechte nieuws horen van de specialist, wil ik er zijn voor de eerste opvang hier in het ziekenhuis.'

Verbinding met de wijk

Maar dat is niet de enige rol die Petra voor zich ziet. 'Ik wil ook de verbinding zoeken met de casemanagers dementie in de wijk. Stel iemand met dementie wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan weten wij nauwelijks hoe het thuis met hem gaat. En als deze man of vrouw weer terug gaat naar huis, dat weet de case manager in de wijk niet hoe het is gegaan in Isala. Die zorg kan beter en daar wil ik mij - samen met de collega's in de wijk – voor inzetten.'

Rooming-in

Al veel langer biedt Isala de partner of kinderen de mogelijkheid om te blijven slapen (rooming-in), als iemand dementie heeft of wanneer er risico is op een delier. 'Dat werkt altijd heel goed', zegt Petra. 'Als een oudere een bekende ziet in een onbekende omgeving, dan geeft dat rust. Maar wij realiseren ons altijd heel goed dat dit wel wat vraagt van de diegene die blijft slapen. Want het kunnen onrustige nachten zijn.'

Dementie protocol

Hoe Isala het beste kan zorgen voor ouderen met dementie staat sinds kort vastgelegd in een protocol. 'Mijn collega Annet Legtenberg rondde onlangs de opleiding tot geriatrieverpleegkundige af en maakte voor deze studie dit protocol. Hierin staan bijvoorbeeld de verschillende fases van dementie, maar ook dat je het beste in korte zinnen kunt spreken, iemand niet van achteren moet benaderen en vaste rituelen en spullen van thuis (denk aan het eigen hoofdkussen en eigen deken) zijn enorm belangrijk. Het is goed dat dit nu allemaal is vastgelegd. Dat helpt enorm in de zorg. Overigens merken wij bij Ouderengeneeskunde dat verpleegkundigen op afdelingen steeds meer weten over zorg voor verwarde ouderen. Pas als het moeilijker wordt, wordt onze hulp gevraagd. Niemand kan meer om deze patiëntengroep heen. Wij gaan ze steeds vaker zien.'

Isala steunt de landelijke campagne. Kijk voor informatie op www.samendementievriendelijk.nl