ISALA

Wijziging bekostigingssysteem TNF-alfaremmers

​Vanaf 1 januari 2012 worden TNF-alfaremmers (ontstekingsremmende geneesmiddelen
bij chronische ontstekingsziekten) niet langer vergoed vanuit de zorgverzekering. De
behandeling met deze middelen komt voor rekening van het ziekenhuis waaraan de
behandelend specialist is verbonden.

De wijziging in het bekostigingssysteem heeft betrekking op (één van) de volgende
middelen:

 • Cimzia (certolizumab)
 • Enbrel (etanercept)
 • Humira (adalimumab)
 • Kineret (anakinra)
 • Orencia (abatacept)
 • Remicade (infliximab)
 • Simponi (golimumab)
 • Stelara (ustekinumab)

Wat betekent dit?

Financieel heeft deze wijziging geen consequenties voor patiënten. Wel is er een aantal
mogelijke wijzigingen wat betreft het leveren en afhalen van de medicatie. In overleg met
de betrokken specialisten van de Isala klinieken, de openbare apothekers in de regio en
de ziekenhuisapotheek zijn hierover de volgende afspraken gemaakt. Deze afspraken
gelden alleen in het geval de medicatie is voorgeschreven door medisch specialisten van
de Isala klinieken:

 • Als u gewend was één van de bovengenoemde middelen bij uw openbare apotheek te halen, verandert er niets voor u. Ook in december kunt u terecht voor een volledige maandverstrekking bij uw openbare apotheek.
 • Als u gewend was één van de bovengenoemde middelen bij uw apotheekhoudende huisarts te halen, vragen wij u contact op te nemen met de ziekenhuisapotheek (t 038 424 24 69) om uw naam, adres, telefoonnummer, geneesmiddel, dosering, behandelend specialist en apotheekhoudende huisarts door te geven. Wij nemen vervolgens contact op met uw apotheekhoudende huisarts. Het is de bedoeling dat de levering van uw medicatie via uw apotheekhoudende huisarts blijft plaatsvinden.
 • Als u behandeld wordt met Stelara blijft de huidige werkwijze onveranderd: de
  geneesmiddelen worden verzorgd én toegediend als voorheen.
 • Als u wordt behandeld met één van de bovengenoemde middelen (behalve Stelara,
  Remicade en Orencia) en u kreeg deze niet via uw eigen apotheek, maar via een
  thuiszorgorganisatie (bijvoorbeeld ApotheekZorg, Medithuis, Eurocept, Homecare,
  Medizorg), neem dan contact op met de ziekenhuisapotheek (tel. 038 424 24 69). Zij vragen vervolgens naar uw naam, adres, telefoonnummer, geneesmiddel, dosering, behandelend specialist en apotheker of apotheekhoudende huisarts. De
  ziekenhuisapotheek zal dan afspraken met u maken hoe de leveringen in december
  en in 2012 worden geregeld. Het is de bedoeling om de levering via uw openbare
  apotheek of apotheekhoudende huisarts te laten plaatsvinden.
 • De toediening van Remicade en Orencia blijft als gebruikelijk in het ziekenhuis.

In bijna alle gevallen injecteren patiënten zichzelf. Soms wordt dit door de partner, een
familielid of andere mantelzorger gedaan. Bij een aantal patiënten is dit niet mogelijk en
komt een verpleegkundige speciaal langs voor de injectie. Als dat bij u zo is, zou ik u
willen vragen dit door te geven aan de ziekenhuisapotheek. Wij zorgen er dan voor dat
ook in de toekomst de injectie door een verpleegkundige wordt toegediend.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neem dan gerust
contact op met de ziekenhuisapotheek via t (038) 424 24 69 of w.hospes@isala.nl.