ISALA

Zorgverleners stemmen voorschrijven medicijnen op elkaar af rond hun patiënt

​Samen met huisartsen, specialisten, openbaar apothekers en specialisten ouderengeneeskunde hebben de Isala-apothekers Douwe van der Meer en Hans van Wattum een nieuw formularium opgesteld. Een formularium beschrijft welke medicijnen een zorgverlener bij voorkeur voorschrijft bij een aandoening. Dit naslagwerk is gemaakt voor en door zorgverleners in de regio rond Zwolle. Als alle zorgverleners dit formularium raadplegen, krijgt een patiënt steeds dezelfde medicijnen voor dezelfde aandoening. Douwe van der Meer: ‘We behandelen immers samen die ene patiënt.’ Het idee komt van Anton Franken, internist-endocrinoloog, voorzitter van dit project.

De specialisten in Isala zijn hierbij heel behulpzaam geweest. Hans van Wattum: ‘We nemen specialisme voor specialisme onder de loep. In een team van diverse zorgverleners uit de regio bespreken we de mogelijke medicatie. In gezamenlijk overleg besluiten we wat we in het formularium plaatsen als advies aan onze collega’s in de regio.’

Lancering

Douwe van der Meer: ‘Er bestond al een enigszins verouderd formularium voor de regio Meppel-Hoogeveen. In Zwolle bestaan geen regionale afspraken omtrent voorkeursmedicatie. Tijd dus voor een actueel en goed bijgehouden formularium, zeker nu we ook als ziekenhuizen in Zwolle en Meppel zijn gefuseerd. Telkens als we de aanbevolen medicatie voor een specialisme af hebben, plaatsen we dit online in het nieuwe formularium, wat gratis en voor iedereen toegankelijk is. Als eerste lanceren we nu vijf hoofdstukken waaronder gynaecologie, dermatologie en endocrinologie. Wij verwachten dat het gehele formularium dit jaar gevuld is.’

Regionale overeenstemming

De voorkeursmedicatie wordt altijd regionaal opgesteld in overleg met de daar werkzame zorgverleners. ‘Er zijn voor een bepaalde aandoening bijna altijd meerdere medicijnen die min of meer dezelfde werking hebben, zo zijn er bijvoorbeeld meerdere soorten maagzuurremmers. Vaak zie je dat zorgverleners in een regio een voorkeur hebben voor één specifiek medicijn’, zegt Douwe van der Meer. Overeenstemming hierover is goed haalbaar op regionaal niveau. ‘Een bijwerking van dit regionaal overleg is dat we elkaar meer inzicht geven in de medicamenteuze zorg voor de patiënt, dit is een mooie toevoeging aan de regionale patiëntenzorg.’

Antibiotica

‘Bij behandeling van infecties met antibiotica is een regionaal formularium extra belangrijk. Uit analyses van de artsen-microbioloog van het Laboratorium van Medische Microbiologie en Infectieziekten is bekend dat het voorkomen van resistentie voor antibiotica voor een deel regionaal bepaald is. Het is dus zinnig dat we op regionaal niveau vaststellen welke antibiotica het beste voorgeschreven kan worden. Ook dit leggen we vast in het formularium’, licht Hans van Wattum toe.