ISALA

Over de organisatie

Isala is één ziekenhuisorganisatie met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. Onder het motto 'dichtbij als het kan, verder weg als het moet' waarborgen wij samen het aanbod van basis- en topzorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Isala biedt meer dan basiszorg. In de loop der jaren hebben we steeds meer bijzondere, topklinische functies toegewezen gekregen. Vaak als erkenning van de kennis en vaardigheden die specialisten op eigen initiatief hadden opgebouwd. In de topklinische functies, zoals hart- en neurochirurgie en dialyse, kunnen we ons meten met academische ziekenhuizen.

Om het niveau van deze zorg zo hoog mogelijk te houden, wordt voortdurend toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan. De specialistische kennis die we in huis hebben, geven we door aan artsen en verpleegkundigen in opleiding. Studenten uit het MBO, HBO en van de universiteit kunnen voor opleidingsplaatsen bij ons terecht.

 


Samenwerking ziekenhuizen

Omdat we bovenop de basiszorg ook topklinische functies bieden, heeft Isala overlap met:

 • ziekenhuizen die alleen basiszorg bieden en
 • academische ziekenhuizen.

Hierdoor werken we veel samen met beide soorten ziekenhuizen. We hebben hiermee samenwerkingsafspraken en verwijs- en terugverwijsrelaties. Daarnaast werken we samen met andere topklinische ziekenhuizen in Nederland.

Vereniging topklinische ziekenhuizen

Samen met 26 andere topklinische ziekenhuizen maakt Isala deel uit van een samenwerkingsverband: de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De STZ voelt zich verantwoordelijk voor:

 • onderwijs en opleidingen in de zorg
 • het bevorderen van hoogwaardige patiëntenzorg, topklinische behandeling en topreferente zorg (hooggespecialiseerde zorg voor patiënten die in principe niet doorverwezen kunnen worden, zoals een brandwondenfunctie)
 • toegepast wetenschappelijk onderzoek
 • innovatie in de zorg.

Voor de aangesloten ziekenhuizen is de STZ een platform voor overleg. Ook geeft het de ziekenhuizen ondersteuning bij wetenschappelijk onderzoek en opleidingen. En de STZ streeft naar afstemming met de academische medische centra.

Een ander voordeel is dat de vereniging een rol speelt in het krachtenveld van overheid, ziektekostenverzekeraars en adviesorganen. Bijvoorbeeld als het gaat om de toekenning van financiële middelen. Want voor topklinische zorg zijn relatief dure voorzieningen nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie over topklinische ziekenhuizen in Nederland, zie www.stz-ziekenhuizen.nl.

Onze topklinische functies

Welke topklinische zorg biedt Isala? U kunt bij ons terecht voor de volgende hooggespecialiseerde functies:

 • Antenatale Diagnostiek
 • Centrum voor Tandheelkunde in Bijzondere Gevallen
 • Dialyse
 • Electrofysiologie van het hart
 • Hartchirurgie
 • Hemofiliecentrum
 • HIV behandelcentrum
 • Interventiecardiologie
 • Implantatie insulinepompen
 • In Vitro Fertilisatie
 • Neonatale Intensive Care
 • Behandelcentrum Neuromodulatie
 • Neurochirurgie
 • Oncologie
 • Perinatologie
 • Radiotherapie
 • Stamcel- en Beenmergtransplantaties
 • Traumacentrum​