Contact

Feiten en cijfers

 1. Feiten en cijfers
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Hier vindt u een aantal feiten en cijfers die een beeld geven van het concern Isala gebaseerd op het jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening van 2019.

Zorg

 • Bedden: 1.224 beschikbaar (waarvan 61 PAAZ bedden)
 • Totale bedrijfsopbrengsten: 742.126.169 euro
 • Verpleegdagen: 211.113 
 • Eerste polikliniekbezoeken (excl PAAZ): 224.521
 • Overige polikliniekbezoeken (excl PAAZ): 382.288
 • Opnames exclusief overnamen en dagverpleging (excl PAAZ): 42.489
 • Aantal dagen dagverpleging (normaal en zwaar) of deeltijdbehandeling (excl PAAZ): 43.320
 • Operatiekamers Isala Zwolle: 20 klinische operatiekamers en 6 dagbehandeling operatiekamers
 • Isala Diaconessenhuis Meppel: 4 tot 6 operatiekamers beschikbaar
 • Wachtlijsten​: zie het overzicht voor de meest recente gegevens.
 • ​Verzorgingsgebied ​Zwolle en Meppel, en het gebied tussen de academische centra Groningen, Utrecht en Nijmegen

Personeel

 • Medewerkers: 6.490 (4.843 fte)
 • Medisch specialisten 440 (406 fte)

Opleidingen

 • Arts-assistenten (aio's en anio's):  217
 • Co-assistenten: 135
Tabel over type student 
Type student Isala Zwolle
Verpleegkundig specialist in opleiding 14
Physian Assistant in opleiding 13
​Leerling MBO-V BBL 1
​Leerling HBO-V duaal​ 50
​Student MBO-V BOL 50
​Student HBO-V voltijd 110