Contact

Jaarverslagen

  1. Jaarverslagen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Klik op de afbeelding om het Jaarverslag te lezen.

2019

2018

2017

 

Beleidsdocumenten en regelingen

Strijdigheid van belangen en integriteit. Onderdeel Inkoopbeleid Isala d.d. 12 oktober 2015.​

Klokkenluidersregeling

Isala volgt het model Klokkenluidersregeling zoals dat door de brancheorganisaties in de zorg is opgesteld. Isala vindt dit een belangrijk instrument voor het intern melden van een vermoeden van een misstand. In deze regeling staat beschreven dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, beschermd worden. Een goede klokkenluidersregeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur, waarin medewerkers zich betrokken voelen bij en zich verantwoordelijk voelen voor hun organisatie.