Contact
Kopbeeld

Jaarverslagen

  1. Jaarverslagen

Verslagjaar 2017

Bekijk het digitale maatschappelijke jaarverslag 2017 van de Stichting Holding Isala klinieken:

Afbeelding jaarverslag

Voorgaande verslagjaren

Met ingang van 1 januari 2015 is de bestuurlijke eenheid tussen de Stichting Holding Isala klinieken en de Stichting Zorgcombinatie Noorderboog ontstaan. Vanaf die datum is er één geconsolideerde jaarrekening voor beide stichtingen. De verpleeg- en verzorgingshuizen van Zorgcombinatie Noorderboog zijn op 1 september 2015 gefuseerd met De Stouwe. Het ziekenhuis Diaconessenhuis Meppel blijft onderdeel van de Stichting Holding Isala klinieken.

Met de bestuurlijke fusie veranderde de naam van het Diaconessenhuis Meppel in Isala Diaconessenhuis. Beide ziekenhuizen, Isala in Zwolle en Isala Diaconessenhuis in Meppel, hebben een eigen enkelvoudige jaarrekening waar accountantscontrole op is uitgevoerd. Voor beide ziekenhuizen die onder de Stichting Holding Isala klinieken vallen, is een gezamenlijk jaarverslag opgesteld.

Beleidsdocumenten en regelingen

Strijdigheid van belangen en integriteit. Onderdeel Inkoopbeleid Isala d.d. 12 oktober 2015.​

Klokkenluidersregeling

Isala volgt het model Klokkenluidersregeling zoals dat door de brancheorganisaties in de zorg is opgesteld. Isala vindt dit een belangrijk instrument voor het intern melden van een vermoeden van een misstand. In deze regeling staat beschreven dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, beschermd worden. Een goede klokkenluidersregeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur, waarin medewerkers zich betrokken voelen bij en zich verantwoordelijk voelen voor hun organisatie.

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.