Contact

Missie, visie en kernwaarden

  1. Missie, visie en kernwaarden
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Wij zijn Isala

Per 1 januari 2015 zijn Isala in Zwolle en Stichting Zorgcombinatie Noorderboog bestuurlijk gefuseerd binnen de Stichting Holding Isala klinieken. De verpleeg- en verzorgingshuizen van Zorgcombinatie Noorderboog zijn op 1 september 2015 gefuseerd met De Stouwe. Het ziekenhuis Diaconessenhuis Meppel blijft onderdeel van de Stichting Holding Isala klinieken.

Met de bestuurlijke fusie veranderde de naam van het Diaconessenhuis Meppel in Isala Diaconessenhuis. De fusie leidt tot één ziekenhuisorganisatie met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde.

De belangrijkste feiten en cijfers voor de Stichting Holding Isala klinieken (peildatum 31 december 2018) zijn voor u op een rij gezet.

Missie

Isala zet zich in voor het optimaal herstellen, handhaven en versterken van de kwaliteit van leven van de mensen die aan haar zorg zijn toevertrouwd.

Kernwaarden

Dit doen we vanuit onze kernwaarden professioneel, open & transparant en met hart & ziel.

​Visie

Om de visie van Isala vanuit onze kernwaarden waar te maken, zitten deze eigenschappen in het DNA van alle  Isala-medewerkers:

  • we nemen onze verantwoordelijkheid;
  • we willen de beste zijn in ons werk;
  • we blijven leren;
  • we werken samen en verbeteren elke dag.

We nemen onze verantwoordelijkheid voor onze patiënten, voor onze collega’s, voor de zorg in onze regio. Wij staan voor goede en veilige zorg en mogen hierop aangesproken worden.

We willen de beste zijn in ons werk. Dit draait om de belofte aan onze patiënten, om enthousiasme voor zorg en de verbetering ervan en om motivatie voor innovatie en onderzoek. De beste willen zijn in ons werk komt van binnenuit, is intrinsiek en gaat gepaard met bescheidenheid. Want wie ophoudt beter te worden, houdt vanzelf op goed te zijn.

We blijven leren door met een open blik naar onszelf en onze omgeving te kijken. We zoeken de vergelijking op met anderen op terreinen die ertoe doen, we vergelijken de uitkomsten van zorg, kijken naar best practices en blijven leren van anderen. Splendid isolation leidt namelijk nooit tot topprestaties, maar wel tot ernstige vormen van bijziendheid. Het vergt durf om die vergelijking aan te gaan, om de terugkoppeling ook echt te horen en om niet voetstoots uit te gaan van de eigen voortreffelijkheid.

We werken samen en verbeteren elke dag. Patiënten hebben immers geen boodschap aan onze ingewikkeldheden en organisatorische complexiteiten. Zij verwachten een Isala met één gezicht en raken in verwarring wanneer wij dat niet tonen. Samenwerking en teamwork, geholpen door een op de betreffende patiëntengroep toegesneden organisatorische indeling en dito zorgprocessen, zijn nodig om onze kennis, kunde en zorg samen te brengen om zo onze patiënten topzorg te bieden.