Contact

Regionale Zorgalliantie

  1. Regionale Zorgalliantie Zwolle
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

In de regio Zwolle en omgeving zijn verschillende organisaties actief op het gebied van zorg en welzijn. De krachten van al deze organisaties worden gebundeld in de Regionale Zorg Alliantie in regio Zwolle.

Doel

De Regionale Zorg Alliantie (RZA) heeft als doel de inwoners in regio Zwolle en omgeving in staat te stellen zich zo goed mogelijk aan te laten passen en eigen regie te voeren over fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Zo lang mogelijk zelfstandig wonen en naar vermogen deelnemen aan de maatschappij zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. De RZA komt elke 6 weken samen in netwerkvergaderingen, en organiseert regelmatig inspiratiesessies voor leden en overige (zorg)professionals in regio Zwolle.

Deelnemers

De RZA bestaat uit Isala, Zilveren Kruis, GGD IJsselland, huisartsengroep Medrie, Dimence Groep, Coöperatieve Apothekers Vereniging Regio Zwolle, Stichting ICARE, Stichting IJsselheem en IJssel-Vecht gemeenten Zwolle, Kampen, Dalfsen, Zwartewaterland, Staphorst, Steenwijkerland, Ommen en Hardenberg.

Een korte terugblik en ambities voor de toekomst

In 2019 en 2020 is onder andere gewerkt aan het organiseren van inspiratiesessies, het opstellen van samenwerkingsafspraken, het betrekken van het inwonersperspectief, het schrijven van een programmaplan en het aanvragen van subsidies van VSW en ZonMw. Ook komt de RZA elke 6 weken samen in netwerkbijeenkomsten.

Het jaar 2020 staat voornamelijk in het teken van de strategische agenda. Op basis van de ‘oude’ projectenlijst en een gedeeld regiobeeld, waarin openbare data is verzameld en geanalyseerd, ontstaat een gemeenschappelijk uitgangspunt voor de regio. Het regiobeeld geeft een integraal inzicht in de (positieve) gezondheid van de inwoners in 12 gemeenten rondom Zwolle en brengt regionale en lokale, kansrijke of soms noodzakelijke thema’s voor de toekomst voor het voetlicht. Met een aantal RZA-leden worden kansrijke thema’s voorbereid, zodat de ambities op de thema’s in programmacoalities verder uitgewerkt kunnen worden. De doelstelling is de programmalijnen en projecten te monitoren en evalueren, waarna we uiteindelijk ook een positieve beweging in de gehele populatie in regio Zwolle hopen te zien.