ISALA

Careketens

Careketens zijn samenwerkingsverbanden tussen instellingen en beroepsbeoefenaren vanuit verschillende zorgsectoren in de regio.

De careketens worden gevormd rond patiëntencategorieën en hebben als doel het bieden van de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats.
Het gaat om de volgende ketens:

  • De Transmurale Stroke Service Zwolle en omgeving (TSSZ), zorg voor mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad.
  • Het netwerk voor palliatieve zorg regio IJssel-Vecht, zorg voor mensen in de laatste levensfase.
  • Het Dementienetwerk regio IJssel-Vecht, zorg voor mensen met dementie die thuis wonen.

De aansturing van de ketens gebeurt door stuurgroepen bestaand uit verantwoordelijke managers/ bestuurders van de deelnemende zorgorganisaties, onder voorzitterschap van het Zorgnetwerk Zwolle.