ISALA

Steunstichtingen

Stichting Vrienden van het Diaconessenhuis

Deze stichting heeft als doel het verblijf van al dan niet opgenomen patiënten, bewoners of bezoekers van Isala Diaconessenhuis te veraangenamen.

Steunstichting Diaconessenhuis

De Steunstichting Diaconessenhuis heeft als doel het ondersteunen van het ziekenhuis in Meppel en de bijbehorende locaties in de omgeving daarvan, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Bestuurders:

M. de Groot, voorzitter
H.T.P. Gielen, lid
Th.L. Bouwknegt, lid

Adres: Postbus 502, 7940 AM Meppel
RSIN: 805229486
KvK: 41018138

Hoofdlijnen beleid 2018

Financieel jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2014