ISALA

Steunstichtingen

Een rustgevende tuin, speelgoed of een huiselijk ingerichte familiekamer maken voor mensen die ziek zijn een wereld van verschil. Deze voorzieningen zorgen voor ontspanning, afleiding en troost. Helaas kunnen niet al deze voorzieningen worden gefinancierd uit het gewone ziekenhuisbudget. Daarom heeft Isala meerdere steunstichtingen: stichting Vrienden van Isala, stichting Vrienden van het Diaconessenhuis en de Steunstichting Diaconessenhuis. Met uw steun aan deze stichtingen kunnen extra voorzieningen worden aangeschaft die het verblijf van patiënten en bezoekers zo aangenaam mogelijk maken.

Stichting Vrienden van Isala

De stichting Vrienden van Isala heeft besloten om vanaf 1 mei 2017 in afgeslankte vorm zich in te zetten voor de zorg waarbij de focus ligt in het financieren van projecten en het beheren van legaten.

Financieren van projecten

De stichting neemt enkel projectaanvragen aan die rechtstreeks vanuit een zorgafdeling worden aangedragen en vragen om een financiële ondersteuning. Mocht u tijdens uw verblijf in Isala een voorziening missen, geeft u dit dan alstublieft aan op uw afdeling.

Let op
U kunt niet zelf een aanvraag indienen bij de stichting. Neem contact op met de afdeling waar u onder behandeling bent. Alleen de leidinggevende van de desbetreffende afdeling kan bij ons een aanvraag doen.

Contact met Vrienden van Isala

Ellen van Poorten
Afdeling Marketing en communicatie
Bereikbaar via: vriendenvanisala@isala.nl

IBAN NL47 Rabo 0129 3600 58
Kamer van Koophandel 05083369
RSIN 817.53.616

Stichting Vrienden van het Diaconessenhuis

Deze stichting heeft als doel het verblijf van al dan niet opgenomen patienten, bewoners of bezoekers van Isala Diaconessenhuis te veraangenamen. Meer informatie over deze stichting vindt u op www.vriendenvandiac.nl

Steunstichting Diaconessenhuis

De Steunstichting Diaconessenhuis heeft als doel het ondersteunen van het ziekenhuis in Meppel en de bijbehorende locaties in de omgeving daarvan, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Bestuurders:

M. de Groot, voorzitter
H.T.P. Gielen, lid
Th.L. Bouwknegt, lid
H. de Roode, lid

Adres: Postbus 502, 7940 AM Meppel
RSIN: 805229486
KvK: 41018138

Hoofdlijnen beleid 2017

Financieel jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2014