Contact
Kopbeeld

Acute zorg en traumacentrum

  1. Acute zorg en traumacentrum

'Iets in mij zei: nu moet ik handelen'

Rebecca Hoekstra, verpleegkundige Eerste hartlonghulp en Cardiac care

Isala Acute zorg en traumacentrum: wij dragen zorg voor acute zorg in een steeds grotere regio

Isala voelt zich verantwoordelijk voor acute zorg binnen onze regio en daarbuiten. Met Isala Acute zorg en traumacentrum wil Isala meedenken over het toegankelijk houden van de acute zorg in Nederland. Isala Acute zorg en traumacentrum is één van de elf traumacentra van Nederland. Isala draagt zorg voor de structuur voor acute zorg in de hele regio. Wij vervullen een voortrekkersrol met daaromheen kleinere centra en ziekenhuizen. 

We borgen de acute zorg in een grote regio en zetten in op zorginnovaties. Zo worden ambulances steeds meer een verlengde arm van het ziekenhuis waarbij er continu contact is tussen ambulance en specialist. We voorkomen onnodige ziekenhuisopnames door te experimenteren met online assistentie, waarbij de ambulancemedewerkers middels een triagesysteem, ter plekke besluiten of iemand al dan niet in het ziekenhuis moet worden gezien en eventueel moet worden opgenomen. We vermijden complicaties door het koelen van patiënten met hoofdletsel in de ambulance. 

Isala voorziet een verdere concentratie van de zorg voor patiënten met ernstig letsel na een (ernstig) ongeval. Alleen in een traumacentrum kan de unieke samenwerking tussen de verschillende disciplines (SEH-arts, traumachirurg, anesthesioloog, neurochirurg, operatieteam en Intensive care) geboden worden. Bovenstaande is het eerste waar Isala Acute zorg en traumacentrum zich de komende tijd op gaat focussen. Vervolgens gaan we ons richten op alle voorkomende spoedstromen binnen Isala. Ook in de overige complexe spoedzorg zien we namelijk een verdere concentratie, zoals bijvoorbeeld in de zorg voor CVA-patiënten.

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.