Contact

Acute zorg en traumacentrum

  1. Acute zorg en traumacentrum

‘Wij hoefden deze ouders de vraag niet eens te stellen’

‘Als IC-verpleegkundige zijn er veel patiënten die me bijgebleven zijn, maar dit jongetje en zijn ouders vergeet ik nooit meer, omdat zijn overlijden zo intens triest was en de reactie van zijn ouders zo liefdevol én zo sterk.’ Lees het hele verhaal van Peter.

Peter Schutte Peter Schutte, IC-verpleegkundige

Ze wilde nog één ding zeggen’

‘Liesbeth was rond de vijftig. Zij zat door een dwarslaesie in een rolstoel. Door een infectie werd ze steeds zieker en moest zij worden opgenomen op de IC. Daar lag zij aan de beademing. Haar handen kon ze niet meer bewegen.' Lees het hele verhaal van Martijn.

Martijn Hermse Martijn Hermse, geestelijk verzorger

'Kijk altijd met  een open blik naar je patiënt’

‘Als je op de SEH werkt, weet je nooit hoe je dag eruit gaat zien. Je weet niet wie je patiënten worden en je weet niet wat er met ze aan de hand is. Lees het hele verhaal van Robyn.

Robyn Pausma Robyn Pausma, SEH-verpleegkundige

‘Ik hoorde het verhaal achter de patiënt, dat was enorm waardevol’

‘Ik doe het eigenlijk veel te weinig, meelopen op afdelingen. Terwijl mij dat juist enorm helpt om te snappen wat artsen en verpleegkundigen voor hun kiezen krijgen.' Lees het hele verhaal van Pascale.

Pascale Franckaert Pascale Franckaert, RVE-manager Acute zorg

'Iets in mij zei: nu moet ik handelen'

Rebecca Hoekstra, verpleegkundige Eerste hartlonghulp en Cardiac care

Isala Acute zorg en traumacentrum: wij dragen zorg voor acute zorg in een steeds grotere regio

Isala voelt zich verantwoordelijk voor acute zorg binnen onze regio en daarbuiten. Met Isala Acute zorg en traumacentrum wil Isala meedenken over het toegankelijk houden van de acute zorg in Nederland. Isala Acute zorg en traumacentrum is één van de elf traumacentra van Nederland. Isala draagt zorg voor de structuur voor acute zorg in de hele regio. Wij vervullen een voortrekkersrol met daaromheen kleinere centra en ziekenhuizen. 

We borgen de acute zorg in een grote regio en zetten in op zorginnovaties. Zo worden ambulances steeds meer een verlengde arm van het ziekenhuis waarbij er continu contact is tussen ambulance en specialist. We voorkomen onnodige ziekenhuisopnames door te experimenteren met online assistentie, waarbij de ambulancemedewerkers middels een triagesysteem, ter plekke besluiten of iemand al dan niet in het ziekenhuis moet worden gezien en eventueel moet worden opgenomen. We vermijden complicaties door het koelen van patiënten met hoofdletsel in de ambulance. 

Isala voorziet een verdere concentratie van de zorg voor patiënten met ernstig letsel na een (ernstig) ongeval. Alleen in een traumacentrum kan de unieke samenwerking tussen de verschillende disciplines (SEH-arts, traumachirurg, anesthesioloog, neurochirurg, operatieteam en Intensive care) geboden worden. Bovenstaande is het eerste waar Isala Acute zorg en traumacentrum zich de komende tijd op gaat focussen. Vervolgens gaan we ons richten op alle voorkomende spoedstromen binnen Isala. Ook in de overige complexe spoedzorg zien we namelijk een verdere concentratie, zoals bijvoorbeeld in de zorg voor CVA-patiënten.

Ervaringen