Contact

Beleving

  1. Beleving
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

'Ik dacht: ze denkt dat ze dood gaat'

‘Het is vijf jaar geleden, ik zie haar nog zo voor mij. Een jonge vrouw met een pasgeboren baby in een ziekenhuisbed. Na ons onderzoek bleek dat ze het non-hodgkin lymfoom had, oftewel lymfeklier kanker. De prognoses waren goed, maar zo jong, net moeder en dan deze diagnose…’ Lees het hele verhaal van Hilde.

Hilde Roijen Hilde Roijen, internist ouderengeneeskunde

‘Ik weet nu beter waar wij het als afdeling ICT voor doen’

‘Met 29 dienstjaren ken ik Isala redelijk goed. Als ICT-er kwam ik eerder regelmatig in het ziekenhuis en hielp ik om problemen met computers op te lossen. Sinds onze afdeling een ICT-servicedesk heeft, los ik problemen op via de telefoon en kom ik nauwelijks meer in het ziekenhuis. Lees het hele verhaal van Freddie.

Freddie van ter Beek Freddie van ter Beek, medewerker ICT-servicedesk

‘Ze voelde vooral dankbaarheid’

Mevrouw meldt zich bij ons secretariaat. Ze wil de stilteruimte bezoeken en daarna wil ze graag met een geestelijk verzorger spreken. Op het afgesproken tijdstip ontvang ik mevrouw. Ze ziet er goed verzorgd uit, mooie jurk, hippe schoenen, ik schat haar rond de zeventig. Lees het hele verhaal van Marjanne.

Marjanne Dijk Marjanne Dijk, geestelijk verzorger

‘Kom ik in de hemel?’

‘Oorspronkelijk kwam hij uit Turkije. Hij was ernstig ziek en moest geopereerd worden. Maar het ging om zo’n bijzondere aandoening dat dit niet in Zwolle kon. Hij moest daarvoor naar Rotterdam, alleen daar kon een arts hem helpen. Meneer was enorm bang om dood te gaan. Hij vroeg mij “Kom ik wel in de hemel?” Lees het hele verhaal van Frans.

Frans Broekhoff Frans Broekhoff, geestelijk verzorger

‘Dat deze man dacht dat niemand op zijn verhaal zat te wachten, maakte indruk op mij’

‘Al zestien jaar ben ik vrijwilliger bij Isala. Binnenkort ga ik andere vrijwilligerstaken in het ziekenhuis oppakken, maar tot nu toe ga ik altijd met de boekenkar de afdelingen op. Mijn liefde voor boeken en lezen is namelijk groot.’ Lees het hele verhaal van Marianne.

Marianne Spin Marianne Spin, vrijwilliger

‘Je weet niet altijd wat er in mensen omgaat’

‘Ik werk als vrijwilliger op de afdeling dagverpleging. De meeste patiënten die hier komen krijgen een infuus met chemo. De behandeling is intensief en mensen zijn vaak erg ziek. Ik werk hier met plezier en probeer meestal een praatje te maken met mensen die dat willen.' Lees het hele verhaal van Ria Bekker.

Ria Bekker Ria Bekker, vrijwilliger

Wij zijn gastvrij

Gastvrijheid is binnen Isala een groot goed. Naast goede zorg kunnen onze patiënten rekenen op een persoonlijke bejegening en een gastgerichte ontvangst. Daarnaast richten we onze zorgprocessen in rond onze patiënten en waar mogelijk op bepaalde patiëntgroepen gerichte zorgketens. Bij het aannemen en opleiden van nieuwe medewerkers maakt patiënt- en servicegericht zijn onderdeel uit van de selectie en opleiding. In heel Isala staan gastvrouwen en -heren klaar voor patiënten en bezoekers, om hen te helpen bij vragen of om hen te begeleiden naar hun afspraak. Voor patiënten die slecht ter been zijn, is zowel binnen als buiten het ziekenhuis passend vervoer geregeld. Binnen deze strategieperiode pakken we de te beperkte parkeermogelijkheden bij Isala Zwolle aan.

Ook richting onze partners - huisartsen, thuiszorg en verpleeghuizen, zorgverzekeraars, andere ziekenhuizen en ambulancediensten - zijn wij gastvrij. We streven naar goede samenwerking en optimale zorgprocessen met onze partners. Ons doel is onze samenwerking zo in te richten dat allen hun werk zo goed mogelijk kunnen doen en patiënten hun zorg op de juiste plek kunnen ontvangen. Isala zet daarbij speciaal in op een brede toepassing van e-healthmogelijkheden.