Contact

Beweegzorg

  1. Beweegzorg

‘Hij had de moed om met elleboogkrukken naar huis te gaan’

‘Wanneer ik terugkijk op mijn loopbaan, denk ik altijd met een glimlach terug aan een patiënt die aan de basis stond van de huidige landelijke richtlijn “amputatie onderste extremiteit” oftewel amputatie van het onderbeen.’ Lees het hele verhaal van Kees.

Kees Emmelot Kees Emmelot, revalidatiearts (recent gepensioneerd)

‘Ze was er van overtuigd dat zij haar been moest missen’

‘Ze had al een tijd veel pijn in haar rug. Toen ze in het ziekenhuis was voor onderzoek, bleek ze het caudasyndroom te hebben. Dat is een hernia waarbij meerdere zenuwen bekneld zijn. Ze werd vrij snel geopereerd. De operatie haalde de druk weg, maar de zenuwpijn bleef. Ze had moeite met lopen, daarom zag ik haar op mijn spreekuur. Ze voelde zich niet veilig bij haar gezondheid...’ Lees het hele verhaal van Harald.

Harald Laman Harald Laman, revalidatiearts

Brede blik op klachten

Bewegen doen we de hele dag door. Als bewegen pijn doet, heeft dit grote invloed op het leven van patiënten. Daarom is er het Isala Beweegcentrum (IBC), waar de specialismen OrthopedieRevalidatiegeneeskunde en Sportgeneeskunde onder vallen. Patiënten kunnen naar het IBC worden doorverwezen met elke bewegingsklacht van het lichaam. Of de patiënt nu komt voor een sportmedisch advies, slijtage aan de gewrichten of het leren omgaan met bewegingsklachten, binnen het IBC wordt er met een brede blik door de orthopedisch chirurgen, revalidatieartsen en sportartsen naar de klacht gekeken. Zo helpen we de patiënt verder met het vinden van de juiste diagnose en een gepaste behandeling.

Patiënten meer in beweging

Patiënten die zijn opgenomen in een ziekenhuis zijn vaak (te) weinig in beweging. Weinig bewegen leidt tot een verminderde conditie, afname van spierkracht, functieverlies en bij ouderen zelfs tot afname van zelfstandigheid. Binnen Isala stimuleren we patiënten om zo snel mogelijk uit bed en in beweging te komen. Het expertteam Bewegen ontwikkelt hiervoor beleid en scholingsprogramma’s en biedt afdelingen gereedschap waarmee zij hun patiënten zo fit mogelijk het ziekenhuis kunnen laten verlaten. 

Ook voorafgaand aan een ingreep kan bewegen ingezet worden om een patiënt met een betere conditie een operatie in te laten gaan. Een betere conditie vooraf zorgt voor een sneller herstel achteraf. Binnen Isala zetten we samen met de patiënt in op het bereiken van een betere conditie voor de operatie, onder andere met het Predocs-programma.

Ervaringen