Contact

Connected Care Center

  1. Connected Care Center

Meer zorg bij de patiënt thuis

Patiënten kunnen steeds vaker thuis in hun vertrouwde omgeving blijven, terwijl de begeleiding en de bewaking vaak intensiever zijn dan bij een klassiek ritme van controles in het ziekenhuis. Patiënten met COPD, hartfalen en de ziekte van Crohn hebben vanuit huis vaste contactmomenten met hun zorgverlener. Met eigen meetmomenten en apparatuur die gegevens vanuit het huis van de patiënt doorstuurt, staan deze patiënten continu in verbinding met de specialisten in het ziekenhuis. Zo hoeven zij geen vermoeiende rit naar het ziekenhuis te ondernemen en worden signalen over het achteruit gaan van hun gezondheidssituatie eerder opgevangen. De komende jaren gaan we steeds meer patiëntgroepen op deze manier begeleiden. Ook behandelingen worden steeds vaker thuis gegeven, zoals chemotherapie

Als Isala geloven we in vooruitgang. Meebewegen met wat we in de toekomst aan zorg nodig hebben. Dit doen we door innovaties en connected care op zo’n manier in te zetten dat ze echt bijdragen aan betere zorg voor onze patiënten. Daarom is Isala begin 2019 gestart met een eigen Connected care center (CCC). Isala werkt hiervoor samen met innovatieve marktpartijen in een partnerschap voor connected care: online consulten en gespecialiseerde zorg en begeleiding bij de patiënt thuis. De komende jaren zetten we in heel Isala in op een uitbreiding van dit soort zorgoplossingen. Binnen drie jaar wil Isala 10% van de zorg bij de patiënt thuis aanbieden. De komende periode (of looptijd van de strategie) gaan we de rol en plaats van onze buitenpoli’s evalueren en bijstellen.

Ervaringen