Contact

Governance

  1. Governance

'Hij heeft mij geleerd uit te vragen van kruin tot grote teen'

Arjan Harsevoort, verpleegkundig specialist

Wij zetten het belang van de patiënt voorop

Isala is een platte organisatie met een beperkt aantal managementlagen. Onze organisatie zal meer en meer gebaseerd zijn op patiëntgroepen en zorgketens. In toenemende mate plooien we onze structuur om de zorgvraag van de patiënt die om een multidisciplinair antwoord vraagt: Hartcentrum, Oncologisch centrum, Vrouw-kindcentrum, Bewegingscentrum, Acute zorg en traumacentrum, Centrum voor Ouderenzorg.

De komende jaren gaan we de zorgketens in een geleidelijke ontwikkeling in de organisatie systematisch doorvoeren daar waar het passend is gelet op de patiëntengroep. Bij de beslissingen die binnen het management  worden genomen staat de patiënt centraal. Problemen oplossen en verantwoordelijkheden nemen vinden zo laag mogelijk in de organisatie plaats. Binnen Isala werken we zo uniform mogelijk, zonder dat er sprake is van ‘one size fits all’.

Ervaringen