Contact

Informatie

  1. Informatie

'Zo hoort het te zijn'

‘Hij was jong, getrouwd, had een drukke baan en twee puberende dochters. Op een dag kreeg hij de diagnose kanker. Net als bij ieder ander die dit slechte nieuws krijgt, zakte de grond onder zijn voeten weg. Hij kreeg een uitgebreide medische behandeling: verschillende operaties, bestraling en daarna volgde nog chemotherapie. Lees het verhaal van Marlies.

Marlies Mestrom Marlies Mestrom, assistent manager Intermezzo

We betrekken de patiënt bij onze zorg

We informeren onze patiënten afgestemd op hun behoefte en kennisniveau. We hebben hierbij speciaal aandacht voor laaggeletterdheid. JCI is hierbij een belangrijke richtlijn. De patiënt wordt waar mogelijk betrokken bij zijn behandeling en bij de weg naar herstel. Door het inzetten van connected care en het digitale patiëntenplatform MijnIsala verder te ontwikkelen, geven we patiënten meer en meer de regie over hun eigen behandeling. 

Delen van data

In Isala krijgt informatiemanagement de komende periode een prominentere plek. We willen informatie binnen Isala en in de keten buiten het ziekenhuis (en met de patiënt) kunnen uitwisselen. Met als doel het  gestructureerd verzamelen, opslaan en ontsluiten van informatie om daarvan te leren. Al deze informatie kan gebruikt worden om de uitkomsten van zorg en onze zorgprocessen te verbeteren, om wetenschappelijk onderzoek te doen en te kunnen sturen op kosten. Een nieuwe vorm van het leren van informatie is door artificiële intelligentie te gebruiken. Om deze nieuwe technologieën waardevol te kunnen inzetten, zoekt Isala samenwerking met partners als Universiteit Twente en Philips.

Ervaringen