Contact

Isala Oncologisch centrum

  1. Isala Oncologisch centrum
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

‘Ik houd dit werk vol omdat ik echt iets kan betekenen voor mensen’

Saskia Bakker, oncologie verpleegkundige

‘Ze voelde zich al een aantal maanden moe, niet zo lekker. Maar ach, dat had iedereen toch weleens? En wie is er nou niet druk en moe? Ze ging toch maar even langs de huisarts. Ze liet bloedprikken en twee dagen

later zou ze de uitslag krijgen. Maar aan het einde van de dag stond de huisarts bij haar op de stoep. Ze moest meteen door naar het ziekenhuis.’

Isala Oncologisch centrum; wij zorgen voor alle patiënten met kanker in de regio

Wie kanker heeft, wordt direct in zijn of haar bestaanszekerheid geraakt. Daarom zijn een persoonlijke benadering, snelle diagnostiek en state-of-the-art behandeling zo belangrijk. Een behandeltraject duurt vaak geruime tijd, ook omdat behandelingen succesvoller zijn geworden en kanker steeds meer het karakter krijgt van een chronische aandoening. Daarbij is het essentieel om de behandeling toe te spitsen op de persoonlijke voorkeuren van de patiënt. Dat betekent snelle, trefzekere diagnostiek, tijdige chirurgische interventies (soms geconcentreerd in bepaalde ziekenhuizen), radiotherapie en chemotherapie. 

Isala Oncologisch centrum (IOC) investeert in innovatie en state-of-the art behandelingen die kunnen bijdragen aan nog betere zorg voor oncologiepatiënten. Als derde centrum van Nederland neemt Isala in 2020 de gamma knife in gebruik. Dit high-tech bestralingstoestel kan tumoren en andere kleine hersenafwijkingen vanuit verschillende hoeken precies bestralen. Doordat het toestel heel precies bestraalt, kan er een hogere dosis bestraling worden gegeven. Daardoor neemt de kans op genezing of ziektecontrole toe en zijn er minder bijwerkingen. Met de aanschaf van de gamma knife door IOC is deze behandeloptie nu goed verspreid over Nederland beschikbaar. IOC draagt ook bij aan de transitie van zorg. Zo wordt chemotherapie steeds vaker bij de patiënt thuis gegeven. 

Er kan een moment komen dat genezing niet meer mogelijk is. De behandeling in IOC richt zich dan op verlichten en verzachten, op kwaliteit van leven en uiteindelijk op palliatieve zorg. In alle fasen is een persoonsgerichte benadering essentieel. Een belangrijke aanvullende ondersteuning voor oncologische patiënten vormt IntermeZZo, het nazorgcentrum vlakbij Isala voor patiënten en hun naasten.

Van huisarts tot gespecialiseerd ziekenhuis

Door de steeds strenger wordende kwaliteitsnormen (SONCOS) en de striktere inkoopnormen die zorgverzekeraars hanteren, concentreert de oncologische zorg binnen Nederland zich steeds verder. Complexe oncologische zorg vindt in de toekomst alleen nog in gespecialiseerde oncologische centra plaats. Door samen te werken in een netwerk wil Isala samen met andere topklinische en regionale ziekenhuizen de beste oncologische zorg voor patiënten in de regio bieden. Samen met Gelre ziekenhuizen geven we dit netwerk verder vorm, om zo alle oncologische zorg binnen de regio te kunnen bieden. Wij zoeken daarbij verdergaande samenwerking met andere aansluitende netwerken in een regio met zo’n 2 miljoen inwoners.

We bieden zorg zo dicht mogelijk bij onze patiënten. Soms vindt de ingreep in een van de gespecialiseerde ziekenhuizen plaats. De voor- en nabehandeling wordt, op basis van heldere protocollen, daarbij zoveel mogelijk in de buurt van de patiënt aangeboden. De agenda van de landelijke Task Force Oncologie wordt daarmee de komende jaren ook in onze regio gestalte gegeven. Binnen het netwerk concentreert Isala zich op oncologische behandelingen van de lever, alvleesklier en darm. In de komende jaren breiden we de afspraken over concentratie van behandelingen verder uit.

Oncologisch centrum met zorgketens

IOC biedt zorg in ketens die rondom de aandoening van de patiënt zijn georganiseerd. Zo wordt multidisciplinaire zorg geconcentreerd rondom de patiënt en verbetert de samenwerking in (bovenregionaal) teamverband het zorgresultaat. Voor de patiënten levert deze onderscheidende en patiëntvriendelijke aanpak grote meerwaarde op; zij kunnen op één herkenbare en vertrouwde plek binnen het ziekenhuis terecht voor hun totale behandeling. Dit geeft ook verwijzers vertrouwen; zij weten waar zij hun patiënt naar doorverwijzen. Ook kunnen zo de uitkomsten van onze zorg, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in Isala, innovatie, expertise en ervaring, steeds verder verbeteren. IOC investeert in de modernste technieken, state of the art behandelingen met cytostatica (chemotherapie), het doen van research en organiseert de zorg rondom de patiënt.

We zetten Isala op de kaart
Met onze speerpunten zetten we Isala landelijk op de kaart, om zo verwijzers en patiënten uit een grotere regio en zelfs landelijk voor Isala te laten kiezen. Gedurende de looptijd van de strategie wordt de speerpunten gevraagd keuzes te maken op welke terreinen zij willen groeien of zich willen specialiseren.