Contact

Isala Oncologisch centrum

  1. Isala Oncologisch centrum

‘Het raakt me elke keer hoe sterk patiënten zijn’

‘Ik denk nog geregeld terug aan een jonge vrouw die langere tijd bij ons op de afdeling lag. Op onze (hematologie)afdeling worden patiënten vaak drie tot vier weken opgenomen tijdens hun chemokuur, waarna ze weer een week naar huis gaan, om daarna weer drie à vier weken opgenomen te worden. Door de langere opnameduur bouw je vaak een band met elkaar op; je ziet iemands familie, leeft mee tijdens de behandelingen en praat tijdens je diensten over gevoelens van hoop en angst.’ Lees het hele verhaal van Nailia Goussamova.

Nailia Goussamova Nailia Goussamova, oncologie-verpleegkundige op afdeling Oncologie en Hematologie

‘Soms moet je een uitzondering maken op de standaard gang van zaken’

‘Ongeveer een jaar geleden belde een huisarts om één van zijn patiënten naar ons door te verwijzen. Het ging om een jonge vrouw van in de dertig met een afwijking in haar borst. Normaal gesproken gaat zo’n verwijzing digitaal, maar nu belde de huisarts omdat deze vrouw ook psychische problemen had. De huisarts maakte zich zorgen: als zij het normale diagnosetraject zou moeten doorlopen, was de kans groot dat ze zich niet zou laten behandelen met alle gevolgen van dien.’ Lees het hele verhaal van José Schonewille.

José Schonewille José Schonewille, verpleegkundig-specialist op de Mammapolikliniek

‘Die time-out was heel belangrijk voor haar geweest’

‘Vlak voor haar afspraak met de oncoloog sprak ik haar. Een mevrouw van rond de tachtig jaar met uitgezaaide darmkanker. Ze had meerdere chemokuren gehad en die dag kreeg ze de uitslag van de scan.’ Lees het hele verhaal van Gea Ypenga.

 

Gea Ypenga Het verhaal van Gea Ypenga, verpleegkundig specialist oncologie

‘Ze vertelde me hoe moeilijk ze het had met alle maatregelen rond corona’

‘Nog niet zo lang geleden had ik een gesprek met een vrij jonge patiënte met uitgezaaide kanker. Beter worden zou ze niet meer, ze onderging systematische therapie als palliatieve behandeling. We hadden een beeldbelafspraak om de laboratoriumuitslagen te bespreken en de eventuele bijwerkingen van de behandeling. Tijdens dit soort afspraken bespreken we ook altijd hoe het psychisch met iemand gaat.’ Lees het hele verhaal van Sandra Dikkes.

Sandra Dikkes Sandra Dikkes, verpleegkundig-specialist in opleiding op de polikliniek Oncologie

‘Patiënten nemen nu bij de klapdeuren afscheid’

‘Wanneer je de diagnose kanker krijgt, staat je leven stil. Er is verdriet en je wordt gedwongen na te denken over dingen waar je eerst nooit bij stil hoefde te staan. Zo ben je door de chemokuren vatbaarder voor virussen en is zo maar even op pad gaan geen vanzelfsprekendheid meer. En toen kwam corona.’ Lees het hele verhaal van Saskia.

Saskia Bakker Saskia Bakker, oncologie verpleegkundige op de afdeling Dagbehandeling.

Isala Oncologisch centrum; wij zorgen voor alle patiënten met kanker in de regio

Wie kanker heeft, wordt direct in zijn of haar bestaanszekerheid geraakt. Daarom zijn een persoonlijke benadering, snelle diagnostiek en state-of-the-art behandeling zo belangrijk. Een behandeltraject duurt vaak geruime tijd, ook omdat behandelingen succesvoller zijn geworden en kanker steeds meer het karakter krijgt van een chronische aandoening. Daarbij is het essentieel om de behandeling toe te spitsen op de persoonlijke voorkeuren van de patiënt. Dat betekent snelle, trefzekere diagnostiek, tijdige chirurgische interventies (soms geconcentreerd in bepaalde ziekenhuizen), radiotherapie en chemotherapie. 

Isala Oncologisch centrum (IOC) investeert in innovatie en state-of-the art behandelingen die kunnen bijdragen aan nog betere zorg voor oncologiepatiënten. Als derde centrum van Nederland neemt Isala in 2020 de gamma knife in gebruik. Dit high-tech bestralingstoestel kan tumoren en andere kleine hersenafwijkingen vanuit verschillende hoeken precies bestralen. Doordat het toestel heel precies bestraalt, kan er een hogere dosis bestraling worden gegeven. Daardoor neemt de kans op genezing of ziektecontrole toe en zijn er minder bijwerkingen. Met de aanschaf van de gamma knife door IOC is deze behandeloptie nu goed verspreid over Nederland beschikbaar. IOC draagt ook bij aan de transitie van zorg. Zo wordt chemotherapie steeds vaker bij de patiënt thuis gegeven. 

Er kan een moment komen dat genezing niet meer mogelijk is. De behandeling in IOC richt zich dan op verlichten en verzachten, op kwaliteit van leven en uiteindelijk op palliatieve zorg. In alle fasen is een persoonsgerichte benadering essentieel. Een belangrijke aanvullende ondersteuning voor oncologische patiënten vormt IntermeZZo, het nazorgcentrum vlakbij Isala voor patiënten en hun naasten.

Van huisarts tot gespecialiseerd ziekenhuis

Door de steeds strenger wordende kwaliteitsnormen (SONCOS) en de striktere inkoopnormen die zorgverzekeraars hanteren, concentreert de oncologische zorg binnen Nederland zich steeds verder. Complexe oncologische zorg vindt in de toekomst alleen nog in gespecialiseerde oncologische centra plaats. Door samen te werken in een netwerk wil Isala samen met andere topklinische en regionale ziekenhuizen de beste oncologische zorg voor patiënten in de regio bieden. Samen met Gelre ziekenhuizen geven we dit netwerk verder vorm, om zo alle oncologische zorg binnen de regio te kunnen bieden. Wij zoeken daarbij verdergaande samenwerking met andere aansluitende netwerken in een regio met zo’n 2 miljoen inwoners.

We bieden zorg zo dicht mogelijk bij onze patiënten. Soms vindt de ingreep in een van de gespecialiseerde ziekenhuizen plaats. De voor- en nabehandeling wordt, op basis van heldere protocollen, daarbij zoveel mogelijk in de buurt van de patiënt aangeboden. De agenda van de landelijke Task Force Oncologie wordt daarmee de komende jaren ook in onze regio gestalte gegeven. Binnen het netwerk concentreert Isala zich op oncologische behandelingen van de lever, alvleesklier en darm. In de komende jaren breiden we de afspraken over concentratie van behandelingen verder uit.

Oncologisch centrum met zorgketens

IOC biedt zorg in ketens die rondom de aandoening van de patiënt zijn georganiseerd. Zo wordt multidisciplinaire zorg geconcentreerd rondom de patiënt en verbetert de samenwerking in (bovenregionaal) teamverband het zorgresultaat. Voor de patiënten levert deze onderscheidende en patiëntvriendelijke aanpak grote meerwaarde op; zij kunnen op één herkenbare en vertrouwde plek binnen het ziekenhuis terecht voor hun totale behandeling. Dit geeft ook verwijzers vertrouwen; zij weten waar zij hun patiënt naar doorverwijzen. Ook kunnen zo de uitkomsten van onze zorg, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in Isala, innovatie, expertise en ervaring, steeds verder verbeteren. IOC investeert in de modernste technieken, state of the art behandelingen met cytostatica (chemotherapie), het doen van research en organiseert de zorg rondom de patiënt.

We zetten Isala op de kaart
Met onze speerpunten zetten we Isala landelijk op de kaart, om zo verwijzers en patiënten uit een grotere regio en zelfs landelijk voor Isala te laten kiezen. Gedurende de looptijd van de strategie wordt de speerpunten gevraagd keuzes te maken op welke terreinen zij willen groeien of zich willen specialiseren.

Ervaringen