Contact

Isala Vrouw-kindcentrum

  1. Isala Vrouw-kindcentrum

‘Je zag de ouders genieten’

‘Zij was zwanger en had kanker. Om behandeld te kunnen worden moest haar dochter eerder geboren worden. Na een zwangerschap van 34 weken, werd ze geboren. Dat ging gelukkig goed. Ze was stabiel.’ Lees het hele verhaal van Melissa.

Melissa Hoving Melissa Leerling, kinderverpleegkundige op de afdeling Neonatologie

Toen ze merkte dat ik naar haar luisterde en met haar meedacht, ontspande ze zichtbaar’

‘Ze kwam vol onvrede aan op de polikliniek. Ook van haar eerste kindje was ze in het ziekenhuis bevallen en ook toen was haar bevalling ingeleid. Medisch gezien was dat een prima beslissing geweest, maar zij had zich totaal machteloos en niet gehoord gevoeld. Geen wonder dat ze me nu wantrouwend aankeek.’ Lees het hele verhaal van Bas.

Bas Nij Bijvank Bas Nij Bijvank, gynaecoloog-perinatoloog

‘In het voorjaar beviel ze van een gezonde baby’

‘Dit echtpaar heb ik denk ik wel vijf jaar lang onder behandeling gehad in het Fertiliteitscentrum. Al twee jaar probeerden ze zwanger te worden. Maar omdat dit steeds maar niet lukte, kwamen ze voor een behandeling bij ons. Dat zwanger worden niet vanzelf ging, vonden ze zwaar. Daarom sprak ik ze al vrij snel nadat hun behandeltraject in het Fertiliteitscentrum was gestart.’ Lees het hele verhaal van Monique.

Monique ter Avest Monique ter Avest – Middelveld, maatschappelijk werker in Isala Vrouw-kindcentrum

‘We verschillen allemaal niet zo van elkaar”

Als kinderarts ben ik twee keer mee geweest met de Nomad Clinics naar Nepal om daar in de dunbevolkte berggebieden Humla en Dolpo met een groep internationale en lokale artsen en verpleegkundigen zorg te verlenen aan de lokale bevolking.  Dan zit je daar op je klapstoel, ver weg van de bewoonde wereld, op een hoogte van vierduizend meter. Lees het hele verhaal van Joke.

Joke Potjewijd Joke Potjewijd, kinderarts

‘Eigenlijk wilde ze niet in het ziekenhuis bevallen’

Mevrouw wilde heel graag thuis bevallen in een bad. Het bad stond dus al klaar. Maar toen de vliezen braken, bleek dat het kindje in het vruchtwater had gepoept. Het advies is dan om in het ziekenhuis te bevallen. Toen zij op de afdeling kwamen, merkte ik dat zij daar erg van baalden. Lees het hele verhaal van Anne.

Anne Grethe Buiting Anne Grethe Buiting, klinisch verloskundige

‘Een paar weken later op de poli vertelden ze hoe fijn die laatste uren met hem waren geweest.’

Bekijk het filmpje van Wendy Waaijerink, NICU-verpleegkundige

 

'Ik las het nieuws in mijn mail en was in de wolken'

‘Ik vind het belangrijk dat kinderen weten wat hun oorsprong is en wie hun biologische vader is. Tot 2004 kon je als spermadonor kiezen of jouw biologische kinderen jouw gegevens mochten opvragen. Nu is per wet geregeld dat donorkinderen er recht op hebben te weten wie hun biologische vader is.’ Lees het hele verhaal van Max.

Max Curfs Max Curfs, klinisch embryoloog

'Normaal werken wij nooit samen met Verloskunde'

‘Ze was halverwege haar zwangerschap toen ze de diagnose acute leukemie kreeg. Een diagnose die je natuurlijk nooit wilt horen, maar al helemaal niet als je zwanger bent. Ze kreeg een chemokuur. De hematoloog en de gynaecoloog verwachtten dat haar ongeboren kind daar geen last van zou hebben. Toch weten artsen niet precies wat de mogelijke risico’s kunnen zijn...’ Lees het hele verhaal van Eta.

Eta Nabers Eta Nabers, oncologie verpleegkundige

Isala Vrouw-kindcentrum: samen beter, samen verder

Isala Vrouw-kindcentrum is hét centrum binnen Isala voor zorg aan vrouwen, (aanstaande) moeders, pasgeborenen, te vroeg geborenen en kinderen. Wij bieden hoogwaardige specialistische zorg voor vrouw én kind in een gemoedelijke omgeving. 

Isala Vrouw-kindcentrum (IVKC) is begin 2015 ‘geboren’ vanuit het Fertiliteitscentrum, de Obstetrische high care (OHC), Verloskunde, de Neonatale intensive care unit (NICU), de kinderafdeling en de Gynaecologie. IVKC heeft een aantal derdelijns functies met landelijke uitstraling, zoals een groot Fertiliteitscentrum, een OHC en NICU, prenatale diagnostiek, topklinische bekkenbodemzorg, zorg bij chronische kinderziektes waaronder diabetes en longziektes, gynaecologische oncologie en een endometriosecentrum. Naast deze speerpunten is er een groeiende tweedelijns praktijk die na sluiting van het ziekenhuis in Lelystad en een deel van Hoogeveen een groot adherentiegebied heeft: van de Flevopolder tot ver in Drenthe. 

Patiënt centraal

De ambitie van IVKC is om maatwerk te leveren die aansluit bij de wens van de patiënt en die zich richt op het continu verbeteren van de uitkomsten die er voor de patiënt toe doen. Bij fertiliteitsproblemen, normale en gecompliceerde zwangerschappen en bevallingen en bij op tijd en te vroeg geboren kinderen streven wij ernaar dat de patiënt altijd op het juiste adres is. Dit doen we door optimale zorg te leveren aan de zwangere en haar kind, vanuit een integraal en gezinsgericht perspectief. 

Landelijke bekendheid

Isala Fertiliteitscentrum behoort tot de top van Nederland wat betreft de ‘met kind naar huis-ratio’ en is koploper op het gebied van Value Based Healthcare. Door meer bekendheid te geven aan deze prestatie, wil IVKC aantrekkelijk zijn voor patiënten uit het hele land. Dit doen we ook door ons te onderscheiden van andere fertiliteitscentra, bijvoorbeeld met behandelingen die slechts binnen enkele ziekenhuizen in Nederland worden uitgevoerd. Een voorbeeld is de PESA-behandeling, waarmee zaadcellen rechtstreeks uit de bijbal worden gehaald, waardoor uiteindelijk een zwangerschap toch mogelijk wordt. Isala Fertiliteitscentrum richt zich ook op patiënten over de landsgrenzen. 

Ook met onze geboortezorg willen we voorop lopen. We gebruiken daarbij value based health care- instrumenten. We willen onze OHC en NICU onmisbaar laten zijn voor de geboortezorg in Nederland. Onze bekkenbodemzorg voor vrouwen met verzakkings- en incontinentieklachten heeft een derdelijns functie met landelijke bekendheid. Met multicenter studies publiceren we in internationale topbladen en halen we regelmatig de landelijke pers. 

Ambities in kwaliteit en kwantiteit

IVKC behoort binnen vijf jaar tot de top drie van Nederland. Dit meten we af aan patiënttevredenheid, concrete zorgresultaten en het aantal geholpen patiënten. Het geboortecentrum van Isala is één van de grootste van Nederland. In de komende jaren zal de geboortezorg en kinderzorg nog verder in omvang toenemen, ook door concentratie van geboortezorg in de regio. Door de sluiting van ziekenhuizen om ons heen komen ook zwangeren buiten de regio naar IVKC. 

In 2022 heeft Isala Vrouw-kindcentrum onder andere: 
• een toonaangevend derdelijns Fertiliteitscentrum;
• een geboortecentrum in samenwerking met de eerstelijns verloskundigen;
• een toonaangevend bekkenbodemcentrum;
• een regionaal kinder diabetes centrum;
• een OHC en NICU die onmisbaar zijn voor de zorg voor zieke zwangeren en de allerkleinste patiënten in Nederland.

De komende jaren zetten we maximaal in op opleiding en training, waarbij er ook aandacht is voor gezinsgerichte zorg, het ‘oudere’ kind en de niet-zwangere vrouw. Het binden en boeien van onze medewerkers staat hoog in het vaandel. Instrumenten als Lean en Value Based Healthcare hebben een centrale plek in de organisatie waarmee we maximale waarde toekennen aan de patiënt. 

Isala Vrouw-kindcentrum draagt bij aan de transitie van zorg. Met substitutie van verloskundige zorg en voeding prematuren in de thuissituatie lopen er al diverse trajecten. Voor de bekkenbodemzorg wordt nagedacht over verplaatsing van behandelingen bij incontinentie- en plasklachten naar de eerste lijn en we zien kansen voor nieuwe testen in de derdelijns zwangerenzorg.

We zetten Isala op de kaart
Met onze speerpunten zetten we Isala landelijk op de kaart, om zo verwijzers en patiënten uit een grotere regio of zelfs landelijk voor Isala te laten kiezen. Gedurende de looptijd van de strategie wordt de speerpunten gevraagd keuzes te maken op welke terreinen zij willen groeien of zich willen specialiseren.

Ervaringen