Contact

Kosten

  1. Kosten

Wij leveren gepaste en betaalbare zorg

Isala voelt zich maatschappelijk verplicht om de zorg ook op lange termijn beschikbaar te houden. Dit doen we door de kosten onder controle te houden en door verspilling tegen te gaan. Daarbij letten we niet alleen op de kosten, maar bekijken we ook of de zorg die we bieden gepast is. Weegt de verwachte gezondheidswinst voor de patiënt op tegen de prijs die daarvoor betaald moet worden? Biedt de zorg die wij leveren wel meerwaarde voor de patiënt, afgewogen tegen de nadelen waarmee sommige behandelingen nu eenmaal gepaard gaan?

We zoeken naar wegen om onze zorg efficiënter aan te bieden op een manier die door patiënten als waardevol wordt ervaren. Bijvoorbeeld door onze zorg steeds meer thuis aan te bieden met behulp van nieuwe technologie. Binnen drie jaar wil Isala 10% van de zorg bij de patiënt thuis aanbieden. Of door patiënten te verwijzen naar zorgverleners die tegen minder kosten soms betere zorg kunnen bieden. Op deze manier geven we invulling aan het werken binnen de beperkte financiële kaders. Deze vormen een forse uitdaging voor onze medewerkers en onze organisatie, zeker gezien de nog steeds stijgende zorgvraag.

Ervaringen