Contact

Onderzoek

  1. Onderzoek

Wij vinden (eigen) onderzoek belangrijk

Isala heeft een goed onderzoeksklimaat. Het doen van onderzoek is een vanzelfsprekend onderdeel van werken in Isala. Binnen de Isala Academie ondersteunt de afdeling Innovatie en Wetenschap (I&W) Isala-medewerkers die onderzoek doen. Het I&W-team begeleidt METC-procedures, ondersteunt subsidieaanvragen en ontwikkelt onderzoeksprotocollen. Ook datamanagement, monitoring van onderzoek en financieel management behoren tot het takenpakket. 

De ambitie is om binnen Isala innovatie en wetenschap naar een hoger niveau te tillen. Deze ambitie wordt zowel gedragen door de Raad van Bestuur als het Medisch Specialistisch Bedrijf. Zo is onder andere de masterclass mogelijk gemaakt: een initiatief om in deze strategieperiode specialisten een halve dag in de week vrij te maken voor het doen van onderzoek en het ontwikkelen van zorginnovaties. Zij worden daarin intensief begeleid door I&W. 

Isala doet mee aan onderzoek geïnitieerd door de industrie, onderzoeksnetwerken, UMC’s en andere ziekenhuizen, maar initieert zelf ook veel onderzoek. Gemiddeld zijn er meer dan 300 publicaties per jaar waar een Isala-medewerker als auteur bij betrokken is. Een groot  deel daarvan betreft evaluaties van geleverde zorg. De komende jaren zal het onderzoek in Isala zich toeleggen op zorginnovatie, het ontwikkelen van analysemethodes voor big data, verpleegkundig onderzoek en ondersteuning van waardegedreven zorg met name gericht op uitkomsten van geleverde zorg.

Ervaringen