Contact

Opleiding

  1. Opleiding

Wij leiden de zorgverleners van de toekomst op

Isala is een groot opleidingsziekenhuis. Binnen ons ziekenhuis vinden we het belangrijk én leuk om zorgverleners van de toekomst het vak te leren; alleen door goed gekwalificeerde mensen op te leiden kunnen wij goede zorg blijven bieden. Vrijwel alle afdelingen in ons ziekenhuis bieden stage- en opleidingsplaats, voor zowel mbo-, hbo- of wo-studenten. 

Isala is één van de zeven teaching hospitals in de regio Noordoost-Nederland. Dit betekent dat we (onderdelen van) een groot aantal opleidingen tot medisch specialist verzorgen. Isala participeert in de Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR N&O).

Ervaringen