Contact

Verspilling

  1. Verspilling

Wij werken efficiënt en gericht op toegevoegde waarde

De verspilling in de werkwijzen en zorgprocessen binnen Isala pakken we aan via de Lean-methodiek. Continu verbeteren staat daarbij voorop, in combinatie met een scherp oog voor de toegevoegde waarde van wat we doen.

Isala omarmt het landelijke plan ‘(Ont)regel de zorg’ en zet de komende jaren in op het schrappen van onnodige registraties en nodeloze administratie. Ook stoppen we met overbodige keurmerken. Het tegengaan van verspilling is belangrijk om de zorg voor onze patiënten nog beter te maken, maar tegelijkertijd ook om Isala-medewerkers een goede en professionele werkomgeving waarin werkplezier voorop staat te bieden en de zorg binnen Isala financieel gezond te houden.

Ervaringen