Contact

Zorg voor oudere patiënt

  1. Zorg voor oudere patiënt

‘Al bel je me drie keer per week, daar ben ik voor’

‘Ik werk nu ruim vier jaar als Parkinsonverpleegkundige op de polikliniek Neurologie in Isala. Zowel in Isala Zwolle als in Isala Meppel houden mijn collega en ik spreekuren om mensen met de ziekte van Parkinson te begeleiden. Zo ook deze vrouw met Parkinsonisme, een complexe variant van de ziekte, en haar man. Want Parkinson(isme) heb je echt samen. Deze ziekte kan een enorme impact hebben op je dagelijks leven.’ Lees het hele verhaal van Marian.

Marian Scholing Marian Scholing, parkinsonverpleegkundige

‘Hij was teleurgesteld in de maatschappij’

‘Bij Kees (80) thuis was de situatie vastgelopen. Hij was gescheiden, had een zoon met autisme en had eigenlijk alleen contact met zijn huishoudelijke hulp.’ ‘Kees was een revolutionaire anarchist.  Hij demonstreerde vroeger op de Dam als lid van de anti-kraakbeweging. Lees het hele verhaal van Gerda.

‘Samen hebben wij haar leven gered’

Gerda Bergsma

‘Een verpleegkundige belde mij. Ze vertelde dat op haar afdeling een oudere mevrouw lag die een ingrijpende operatie zou krijgen. De jongste zoon van deze mevrouw was haar eerste contactpersoon. Verbaal en non verbaal was deze man nogal agressief. Hij kon enorm tekeer gaan tegen zijn moeder, maar ook naar de collega’s van de balie.' Lees het hele verhaal van Maaike.

Maaike Brunekreef

'Hij had één doel en dat was zijn vrouw zo goed mogelijk verzorgen'

‘Wat mij altijd raakt, is de liefde tussen twee mensen. Je bent snel geneigd te denken dat als mensen al vijftig jaar samen zijn de liefde minder wordt. Maar het tegendeel zie ik in mijn spreekkamer. Mannen – die geboren zijn in een tijd waarin een man nog niet mocht huilen – pakken sniffend de hand van hun vrouw als ik slecht nieuws moet brengen.’ Lees het hele verhaal van Gabriël.

Gabriël Paardekooper

Ons streven: van kwetsbaar naar vitaal

Bij het toenemen van de leeftijd neemt de heterogeniteit van de gezondheid toe. Alle dertigers zijn ongeveer even gezond, maar bij tachtigers kunnen gezondheid, vitaliteit en kwetsbaarheid enorm verschillen. Een kwart van de ouderen bezoekt nu dan ook drie à vier specialisten binnen het ziekenhuis. Isala vindt dat dit anders kan en brengt Isala-breed extra focus aan op de kwetsbare oudere patiënt. In Isala Meppel bundelen we de traumageriatrie en zetten we in op het herstellen van vitaliteit en het beperken van kwetsbaarheid. 

100% screening 

Binnen heel Isala worden oudere patiënten nu al bij opname gescreend op kwetsbaarheid, zodat de vervolgzorg veilig kan worden afgestemd op de conditie van de patiënt. Ouderengeneeskunde betrekt de mantelzorger bij deze zorg. Bij de zorg voor kwetsbare ouderen werken we samen in een zorgalliantie, waarin we goede afspraken maken rond opvang in eigen netwerk, mantelzorg, huisvesting, etc.

Ervaringen