Contact

Zorgalliantie

  1. Zorgalliantie

We werken samen in de regio

Isala werkt nauw samen in de regio. We zetten ons in voor een evenwichtig en passend regionaal zorgaanbod, samen met de eerste lijn, de VVT-sector, de gemeente Zwolle, de zorgverzekeraar en andere ziekenhuizen. We streven expliciet naar vormen van resultaatsafspraken en afspraken ‘over de linies heen’. We werken samen in onze Regionale Zorgalliantie om de beste regionale zorg te kunnen bieden. De alliantie ontwikkelt een regionaal Kenniscentrum om te kunnen achterhalen waar de grootste verbeterpunten zitten, en om veranderingen te kunnen monitoren en valideren.

Het voorkomen van onnodig ziekenhuisbezoek ziet Isala als haar taak. Door intensiever samen te werken met de eerste lijn voorkomen we dat patiënten onnodig naar Isala komen of onnodig opgenomen worden. Tegelijkertijd ondersteunen wij de eerste lijn door onze kunde en kennis beschikbaar te stellen, zodat ook de patiënten die wij niet zien, de juiste zorg krijgen. We zetten hiervoor onder andere technologische ontwikkelingen in, zoals tele-consulten waarbij de huisarts vanachter zijn scherm live met de specialist kan overleggen. Voor de tweedelijns en topklinische zorg streven we naar een goede samenwerking met de huisartsen, de verloskundigen en onze medisch-specialistische verwijzers en partners. Een huisarts moet zijn patiënt te allen tijde kunnen onderbrengen in één van de Isala-locaties. Dat huisartsen tevreden zijn, vinden wij belangrijk.

Ervaringen