ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

(Kijk)operatie van de stembanden

Voorbereiding en operatie

Als de keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) een afwijking aan de stembanden constateert, kan een (kijk)operatie van de stembanden nodig zijn. Hier leest u wat deze operatie inhoudt en hoe u zich hierop voorbereidt.

Vooronderzoek

Na uw bezoek op de polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde plaatst de secretaresse van de afdeling u op de wachtlijst. Het kan ook zijn dat zij u direct vertelt wanneer de opname- en operatiedag plaatsvinden. Meestal vindt de operatie op de opnamedag plaats.

Preoperatief onderzoek

Als voorbereiding op de operatie, vindt er een preoperatief onderzoek plaats. De secretaresse van uw behandelend arts bespreekt met u hoe de afspraak op de polikliniek Preoperatief onderzoek gemaakt kan worden.  Tijdens het preoperatief onderzoek heeft u een afspraak met onder andere de anesthesioloog, de specialist op het gebied van pijnbestrijding en verdoving (anesthesie). Tijdens dit gesprek, zal hij een zo goed mogelijk beeld willen krijgen van uw gezondheidstoestand. Daarnaast bespreekt hij met u de verschillende mogelijkheden van anesthesie om samen met u te bepalen welke vorm van verdoving voor u het meest geschikt is. De anesthesioloog bespreekt ook met u het nuchterbeleid van Isala. Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder 'Verdoving (anesthesie)'. Lees deze folder aandachtig door.

Let op
Voor een operatie moet u nuchter zijn om ernstige complicaties te voorkomen.
Dit houdt in:
- Tot 6 uur vóór opnametijd alleen een licht ontbijt zoals 2 beschuiten of 2 crackers of 1 boterham.
- Tot twee uur vóór opnametijd alleen heldere dranken gebruiken (thee, water of appelsap).
- Vanaf twee uur voor de opname in het ziekenhuis niets meer drinken.

Voorbeeld
U wordt om 15.00 uur verwacht in het ziekenhuis. Dit wordt ook wel de opnametijd genoemd. U mag dan vanaf 9.00 uur niets meer eten. Vanaf 13.00 uur mag u niets meer drinken.

Meld zelf tijdens deze afspraak met de anesthesioloog als u last hebt van losse tanden of nekklachten of als u problemen hebt met het ver openen van uw mond. Gebruikt u medicijnen, neem deze dan in de originele verpakking mee naar deze afspraak.

Meer informatie rondom uw opname vindt u in de patiëntenfolder 'Opname in Isala'. Leest u deze folder aandachtig door.

Operatie

Tijdens de operatie onderzoekt de KNO-arts uw stembanden met een microscoop. Om de stembanden goed in beeld te brengen en eventuele afwijkingen te kunnen verwijderen, wordt een buis via uw mond ingebracht. Verwijderd weefsel wordt voor onderzoek naar het laboratorium gestuurd. Dit weefselonderzoek duurt een week.

Na de operatie

Na de operatie gaat u voor korte tijd (1 à 2 uur) naar de uitslaapkamer. Als u voldoende bij kennis bent en als de controles van bloeddruk en ademhaling in orde zijn, gaat u terug naar de verpleegafdeling. Daar controleert de verpleegkundige (ook) uw polsslag en bloeddruk.

Het kan voorkomen dat u na de ingreep een aantal dagen niet mag praten. De arts zal u hierover informeren. U kunt na de operatie gewoon eten en drinken.

Door het gebruik van de mondspreider kan uw tong na het onderzoek gevoelig zijn.

Ontslag en werkhervatting

In principe gaat u op de dag van de operatie ook weer naar huis. Eén week na de operatie kunt u weer werken en sporten.

Controle

U komt 1 à 2 weken na de ingreep voor controle bij de KNO-arts. De secretaresse maakt deze afspraak voor u.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan zal de KNO-arts u tijdens het spreekuur graag te woord staan. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. U kunt ons ook bellen. De polikliniek KNO is te bereiken op telefoonnummer (038) 424 23 84.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de website van de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde te raadplegen via www.kno.nl rubriek 'voorlichting'.

Bent u door de huisarts doorverwezen naar de polikliniek KNO of heeft u een vervolgafspraak? Dan bepaalt u voortaan zelf het best passende moment voor de afspraak. Zie ook: zelf afspraak maken.


20 oktober 2016 5066 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht