ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Plaatsen van trommelvliesbuisjes bij kinderen

Uitleg en behandeling

De keel­-, neus­- en oorarts (KNO-­arts) heeft in overleg met u besloten bij uw kind trommelvliesbuisjes te plaatsen. Door deze ingreep krijgt het middenoor weer lucht en verdwijnt slechthorendheid. Hier vindt u alle informatie over de operatie, de voorbereiding op de opname en de eerste tijd thuis.

Hoe werkt het trommelvlies?

In een gezond oor bereikt het geluid via de gehoorgang het trommelvlies en brengt dat in trilling. Deze trilling gaat via de gehoorbeentjes in het middenoor naar het binnenoor. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes kunnen alleen goed trillen als er aan beide kanten van het trommelvlies lucht zit. Daarom staat het middenoor via de buis van Eustachius in verbinding met de neus­keelholte. Tijdens het slikken komt er telkens een beetje lucht in het middenoor.

Vocht in de oren

Onder andere door ontstekingen in de neus, een te grote neusamandel, een allergie en passief roken kan deze luchttoevoer verstopt raken. De buis van Eustachius is dan afgesloten. Hierdoor krijgt het middenoor een tekort aan verse lucht, waardoor een onderdruk ontstaat.

Het middenoor is bekleed met een dun laagje slijmvlies. Door de onderdruk gaat het eerst te veel dun vocht produceren en na enige tijd taai slijm. Dit dikke slijm remt de trillingen van het trommelvlies en de gehoorbeentjes. Zo ontstaat een vorm van slechthorendheid die ook wel 'lijmoor' wordt genoemd. Deze slechthorendheid is goed te behandelen door het plaatsen van trommelvliesbuisjes.

Plaatsen van trommelvliesbuisjes

Het trommelvliesbuisje maakt een verbinding tussen de gehoorgang en het middenoor. Hierdoor krijgt het middenoor weer lucht en verdwijnt de slechthorendheid. Onder volledige verdoving (narcose) wordt een klein gaatje in het trommelvlies gemaakt. Het slijm wordt uit het middenoor gezogen en om te voorkomen dat het gaatje direct weer dichtgroeit, wordt het buisje erin geplaatst. Het betreft een klein plastic buisje van ongeveer 2 mm.

Het oor kan nu weer normaal functioneren. De eerste paar dagen zit het buisje nog wat los, maar na een week groeit het trommelvlies er passend omheen en zit het stevig vast. Het kan enkele maanden tot zelfs enkele jaren blijven zitten. Het buisje valt er te zijner tijd spontaan uit en het gaatje sluit meestal vanzelf. Soms moeten er opnieuw buisjes worden geplaatst omdat de klachten terugkomen.

Voor de operatie

Om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de ingreep, is het aan te raden om vooraf thuis te vertellen wat er gaat gebeuren. Ook kunt u samen met uw kind het fotoboek 'Het plaatsen van trommelvliesbuisjes (verdoving met een kapje)' of het fotoboek 'Het plaatsen van trommelvliesbuisjes (verdoving met een prikje)' bekijken.

Nuchter voor de operatie

Om ernstige complicaties zoals longontsteking te voorkomen, moet uw kind voor de operatie nuchter zijn. Ouders en begeleiders vragen wij uitdrukkelijk hierop attent te zijn. Is uw kind niet nuchter, dan kan de operatie niet doorgaan en wordt deze uitgesteld. De afdeling kan uw operatie in rekening brengen.

Let op
Voor een operatie moet u nuchter zijn om ernstige complicaties te voorkomen.
Dit houdt in:
- Tot 6 uur vóór opnametijd alleen een licht ontbijt zoals 2 beschuiten of 2 crackers of 1 boterham.
- Tot twee uur vóór opnametijd alleen heldere dranken gebruiken (thee, water of appelsap).
- Vanaf twee uur voor de opname in het ziekenhuis niets meer drinken.

Voorbeeld
U wordt om 15.00 uur verwacht in het ziekenhuis. Dit wordt ook wel de opnametijd genoemd. U mag dan vanaf 9.00 uur niets meer eten. Vanaf 13.00 uur mag u niets meer drinken.

De begeleidende ouder wordt geadviseerd zelf van tevoren wel goed te eten. De ervaring heeft geleerd dat spanning in combinatie met een lege maag de kans op flauwvallen vergroot. Wees dus niet solidair nuchter met uw kind.

Mocht uw kind na de genoemde tijden toch gegeten en gedronken hebben, belt u dan zo spoedig mogelijk het volgende telefoonnummer: (038) 424 23 14. Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder 'Verdoving (anesthesie)'. Lees deze folder aandachtig door.

Ziekte

Is uw kind op de opnamedag ziek en/of heeft het koorts? Neemt u dan contact op met het volgende telefoonnummer: (038) 424 23 14.

Als uw kind in de drie weken vóór de opname in contact is geweest met kinderziekten zoals bof, mazelen, rode hond, kinkhoest, roodvonk of waterpokken of wanneer uw kind in deze periode een vaccinatie heeft gekregen, neemt u contact op met de polikliniek KNO, t (038) 424 23 84.

Medicijnen

Als uw kind medicijnen gebruikt, geeft u deze dan volgens het voorschrift van de anesthesioloog, dat u kreeg op de Preoperatieve polikliniek.

Verhinderd?

Wanneer u op de afgesproken datum niet kunt komen, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doorgeeft aan de polikliniek KNO, t (038) 424 23 84.

Opname

U neemt het volgende mee naar het ziekenhuis:

  • extra stel kleren
  • favoriete knuffel van uw kind
  • eventuele medicijnen die uw kind gebruikt
  • eventuele fopspeen als uw kind hieraan gehecht is.

Aandachtspunten

  • Uw kind mag tijdens de ingreep geen sieraden (oorbellen) dragen.
  • Als uw kind lang haar heeft, kunt u dit het beste bij elkaar binden in een vlecht of een staart.

Melden

Meldt u zich op de afgesproken tijd bij de centrale balie in de centrale hal van het ziekenhuis. Een gastheer of – vrouw brengt u vervolgens naar de verpleegafdeling. Beide ouders/verzorgers zijn welkom op de afdeling. Het is niet toegestaan broertjes of zusjes mee te nemen. Een verpleegkundige haalt u op uit de wachtruimte. De totale opnameduur bedraagt gemiddeld anderhalf uur.

Voorbereiding

Uw kind wordt samen met enkele andere kinderen voorbereid. Gezamenlijk wordt een fotoboek bekeken en kan er geoefend worden met het narcosekapje. Uw kind mag de eigen kleren en schoenen aanhouden en krijgt een naambandje om. De temperatuur wordt opgenomen met de oorthermometer en kinderen van wie het gewicht nog niet bekend is, gaan nog even op de weegschaal. Voorafgaand aan de operatie krijgt uw kind een paracetamolzetpil toegediend. Vervolgens kunt u samen met uw kind wachten in de speelhoek tot uw kind aan de beurt is.

Begeleiding bij de anesthesie

De verpleegkundige begeleidt uw kind en één van de ouders naar de operatiekamer. Uw kind neemt plaats op de behandeltafel, waar het onder narcose wordt gebracht. De anesthesioloog heeft met u op de Preoperatieve polikliniek besproken of dit met een prikje of kapje gebeurt. Bij een prikje moet een uur van tevoren verdovende zalf op de huid worden aangebracht om een goede pijnstilling te garanderen.

Tijdens het toedienen van de narcose is het belangrijk dat u als ouder probeert om zelf zo rustig mogelijk te blijven, want dit straalt u dan ook uit naar uw kind. Het is mogelijk dat uw kind bij het begin van de narcose wat onrustig beweegt of wegdraait met de ogen. Dit zijn normale reacties. Als uw kind slaapt, zal de verpleegkundige u vragen de operatiekamer met haar te verlaten. Beide ouders kunnen op de uitslaapkamer wachten tot het kind terugkomt; dit duurt ongeveer tien minuten.

Na de operatie

Pijn

Uw kind krijgt voor de ingreep paracetamol. Dit mag u zo nodig thuis herhalen volgens de dosering die vermeld staat op de verpakking. Geluiden kunnen wat harder klinken na de operatie waar uw kind eerst weer aan moet wennen. Uw kind mag de volgende dag gewoon weer naar school als hij/zij zich goed voelt. Het is verstandig de eerste week uw kind niet mee te laten doen met gym en geen trampoline te laten springen.

Misselijkheid

Uw kind kan na de narcose wat misselijk zijn. Geef kleine beetjes eten en drinken en neem nog even plaats in het zitje. Als uw kind er aan toe is, mag u samen naar huis. U krijgt een spuugbakje mee voor onderweg.

Recept oordruppels

De eerste dagen na het plaatsen van buisjes kunnen de oren nog wat vocht afscheiden. Als dit na drie dagen niet stopt, mag u de oren gaan druppelen volgens voorschrift. Het recept voor de druppels krijgt u bij het ontslag uit het ziekenhuis mee naar huis.

Als uw kind reeds langer buisjes heeft en er ontstaat een loopoor (d.w.z. pus uit het oor) dan kunt u dit vijf dagen aanzien. Is het dan niet vanzelf over gegaan, dan mag u starten met de eerder voorgeschreven oordruppels. Is het na één week druppelen niet over, neem dan contact op met de secretaresse van de polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde om een afspraak te maken.

Het is belangrijk dat de oren de eerste week na de operatie droog blijven. U kunt de oren tijdens het douchen en haren wassen eventueel afdekken met een propje vette watten. Wees voorzichtig met zeep en shampoo zolang de buisjes aanwezig zijn.

Zwemmen

Na één week kan uw kind weer gewoon zwemmen. Ook van de kant afspringen of duiken is toegestaan. Ook mag uw kind meedoen met het A­- en B­-diploma. Klaagt uw kind tijdens of na het zwemmen over oorpijn of heeft hij of zij telkens na het zwemmen een 'loopoor', dan is het raadzaam om hem of haar voortaan oordopjes te laten dragen tijdens het zwemmen. Oordopjes kunt u bij drogist of apotheek kopen. Kies geen kneeddopjes. Ook kunt u dopjes laten aanmeten bij de audicien (een bedrijf dat hoortoestellen verkoopt); deze werken vaak het beste. Vermeld bij de audicien duidelijk dat uw kind buisjes heeft.

Controle

De meeste kinderen knappen snel op na de ingreep. Een controleafspraak is dan ook meestal niet nodig. Mocht uw kind toch nog klachten hebben, dan kunt u binnen een jaar rechtstreeks bij de KNO-arts terecht. Is de ingreep langer dan een jaar geleden, dan is een verwijzing via uw huisarts noodzakelijk.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen en Heerde

Keel-, neus- en oorheelkunde
(038) 424 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel en Steenwijk

Keel-, neus- en oorheelkunde
(0522) 23 32 48 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Wij wensen uw kind een spoedig herstel.


9 juni 2017 5110 326804 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht