ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Inspanningsonderzoek bij kinderen

Een inspanningsonderzoek bij kinderen meet de benauwdheid als gevolg van inspanning. Het onderzoek gebeurt bij kinderen vanaf zes à zeven jaar. Een toelichting voor u als ouder(s).

Voorbereiding thuis

Trek uw kind gemakkelijke kleding aan.

Met de onderstaande medicijnen moet u een aantal uren vóór het onderzoek stoppen, tenzij de arts anders voorschrijft.

12 uur voor het onderzoek4 uur voor het onderzoek
Bricanyl retard tablet Aerolin
Foradil ​AtroventB ​
Oxis​Ventolin (Salbutamol) ​
Serevent​Berotec ​
Seretide​Bricanyl ​
Symbicort ​Berodual ​


Melden

Op de dag van het onderzoek meldt u zich 15 minuten vóór het afgesproken tijdstip bij de balie van de polikliniek Kindergeneeskunde. Vergeet niet om het ponsplaatje van uw kind mee te brengen.

Verhinderd?

Als u bent verhinderd, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk door te geven.

Het onderzoek

De longfunctie van uw kind wordt in rust gemeten met een flowvolume-meter. Vervolgens moet uw kind een bepaalde inspanning leveren. Dit gebeurt door het lopen op een loopband waarbij de snelheid van de band en eventueel de hellingshoek wordt aangepast.

Tijdens deze test krijgt uw kind een masker op, waardoor droge lucht wordt ingeademd. Dit vergroot de inspanningsprikkel. Vaak wordt extra registratieapparatuur gebruikt, bijvoorbeeld

  • een plakker voor de registratie van de hartactiviteit (ECG-registratie) of
  • een plakker of ’knijper’ aan een van de vingers waarmee de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed kan worden gemeten.

Nadat uw kind zich een aantal minuten heeft ingespannen, wordt opnieuw de longfunctie gemeten. Afhankelijk van de mate van de benauwdheid die optreedt en de snelheid waarmee het spontane herstel intreedt, krijgt uw kind aan het eind van de test luchtwegverwijdende medicijnen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur.

Complicaties

Tijdens het onderzoek kan uw kind benauwd worden. Dit wordt nauwkeurig in de gaten gehouden bij het ‘blazen’. Als uw kind inderdaad benauwd is geworden, dan krijgt hij of zij na afloop een medicijn toegediend. Meestal is dit Ventolin.

Uitslag

Tijdens uw volgende afspraak bespreekt de kinderarts met u de uitslag. Hij/zij geeft toelichting op de resultaten van het onderzoek en bespreekt met u de gevolgen daarvan voor de behandeling van uw kind.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Kindergeneeskunde: t (038) 424 50 50. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur.

Is uw kind door de huisarts of een medisch specialist doorverwezen naar de polikliniek Kindergeneeskunde in Zwolle of Kampen? Of is er een vervolgafspraak? Dan bepaalt u voortaan zelf het best passende moment voor uw afspraak.

Heeft uw kind binnenkort een afspraak bij Kindergeneeskunde in Meppel of Steenwijk? Dan vindt u de tijd en plaats waar u wordt verwacht in uw afspraakbevestiging.


30 november 2016 5162 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht