ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Behandeling met Lidocaïne infuus - opname/dagopname

​In verband met pijnklachten krijgt u binnenkort een behandeling met Lidocaïne. Hiervoor wordt u de eerste maal een dag en een nacht opgenomen. Hier leest u hoe de behandeling verloopt.

Uitleg

De Lidocaïne wordt door middel van een infuus direct in het bloed aan u toegediend. Ongeveer veertig procent van de patiënten heeft baat bij deze behandeling. Voor het inbrengen van het infuusnaaldje en het starten van de eerste behandeling wordt u een dag en een nacht opgenomen.

Deze behandeling met Lidocaïne kan worden herhaald dan, bestaat de mogelijkheid van behandeling in dagverpleging ook. Dit zal uw anesthesioloog/pijnbehandelaar zo nodig met u bespreken.

Voor de opname

U ontvangt zo spoedig mogelijk afspraakbevestiging van het Pijncentrum.

Opname of dagbehandeling

Wij adviseren u op de opnamedag het volgende:

  • Ontbijt goed op deze dag.
  • Draag geen sieraden en geen make-up.
  • Neem geen contant geld of waardevolle spullen mee.

U wordt op de dag van behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Meldt u zich op de afgesproken tijd aan de opname bali. Een gastheer of – vrouw brengt u vervolgens naar de verpleegafdeling. Daar krijgt u een operatiejasje aan. Op de afgesproken tijd gaat u in bed naar de operatieafdeling, waar u een mutsje op krijgt. Het inbrengen van het infuus vindt hier plaats.

Inbrengen van het infuus

De anesthesioloog/pijnbehandelaar sluit u aan op de monitor die uw hartritme bewaakt en uw bloeddruk meet. Vervolgens wordt het infuus ingebracht en met een plakker vastgemaakt. Daarna wordt de medicijntoediening gestart.

Na het inbrengen van het infuus

Na het inbrengen van het infuus blijft u nog een halfuur op de uitslaapkamer. Daarna gaat u terug naar de afdeling. U hoeft geen bedrust te houden en u kunt gewoon alles eten en drinken.

De volgende ochtend om 7.30 uur wordt u uit het ziekenhuis ontslagen. U krijgt het pompje met het medicijn mee naar huis. U kunt tijdens deze behandeling niet douchen!

Verwijderen van het infuus

Op de afgesproken datum maakt u voor het verwijderen van het infuus een afspraak bij uw eigen huisarts of bij het Pijncentrum in Zwolle of in Kampen. De controleafspraak bij uw behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar vindt vier tot zes weken nadat het infuus verwijderd is plaats.

Na de opname

Complicaties

Bij elke behandeling kunnen complicaties optreden. Uiteraard wordt geprobeerd om complicaties te voorkomen. Toch kunnen de volgende complicaties bij deze behandeling wel eens voorkomen:

  • Lokale irritatie (rode verkleuring van de huid) op de plek waar het infuusnaaldje is ingebracht.
  • Aderontsteking; Wij proberen dit al tegen te gaan door een ontstekingsremmer aan het infuus toe te voegen.
  • Naald eruit. Doe het volgende wanneer dit gebeurt: druk het gaatje dicht en neem daarna onmiddellijk contact op met de verpleging of, als u al thuis bent, met uw huisarts, het pijncentrum, of met de huisartsenpost via 0900 333 6 333.
  • Vochtophoping onder de huid, door het verschuiven van het infuusnaaldje. Stop in dit geval de toediening van de Lidocaïne door de infuuslijn af te klemmen en neem daarna onmiddellijk contact op met de verpleging of, als u al thuis bent, met uw huisarts, het pijncentrum, of met de huisartsenpost via 0900 333 6 333.

Bijwerkingen

Lidocaïne kan de volgende bijwerkingen hebben:

  • Overgevoeligheidsreacties, zoals kortademigheid en jeuk.
  • Hartritmestoornissen, zoals een versnelde of vertraagde hartslag.

Contact

Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen, dan zal uw behandelend arts u graag te woord staan. Zijn er complicaties of bijwerkingen, aarzel dan niet een arts of verpleegkundige in te schakelen. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Het Pijncentrum is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (038) 424 26 98.

Bent u door uw (huis)arts of medisch specialist doorverwezen naar het Pijncentrum in Zwolle of Kampen? Of heeft u een vervolgafspraak? Dan bepaalt u voortaan zelf het best passende moment voor uw afspraak.

Heeft u binnenkort een afspraak bij het Pijncentrum in Meppel? Dan vindt u de tijd en plaats waar u wordt verwacht in uw afspraakbevestiging.


30 november 2016 5163 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht