ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Voorbereiding preoperatieve polikliniek Hartchirurgie

Ter voorbereiding op een hartoperatie brengen patiënten een bezoek aan de preoperatieve polikliniek Hartchirurgie (officieel: cardio-thoracale chirurgie). Binnenkort heeft u een afspraak bij ons. Hier leest u meer over het doel van uw bezoek en over de gang van zaken.

Uitleg

Onlangs bent u bij uw cardioloog geweest in verband met hartklachten. Met uw cardioloog heeft u de mogelijkheden besproken om uw klachten te verhelpen. De gegevens van al uw onderzoeken zijn doorgestuurd en besproken in het Hartteam van Isala. Naar aanleiding van deze gegevens hebben de artsen van dit team (bestaande uit een cardioloog en een cardio-thoracaalchirurg, kortweg: hartchirurg) besloten dat u in aanmerking komt voor een hartoperatie. Hiervoor bent u op de wachtlijst geplaatst van Isala.

De cardioloog heeft u verteld welke operatie u zal ondergaan. De meest voorkomende hartoperaties zijn:

 • Een operatie waarbij omleidingen om een vernauwing in de kransslagader worden aangebracht (ook wel CABG genoemd, de afkorting van Coronary Artery Bypass Grafting).
 • Een operatie waarbij één of meer hartkleppen gerepareerd en/of vervangen worden.
 • Een operatie ter behandeling van hartritmestoornissen.
 • Een combinatie van bovenstaande operaties.
 • Het is ook mogelijk dat u voor een ander soort hartoperatie wordt opgenomen; uw cardioloog heeft u hierover geïnformeerd.

Preoperatieve polikliniek

Ter voorbereiding op uw hartoperatie heeft u een afspraak op de preoperatieve polikliniek Hartchirurgie. Het doel is u te informeren over en voor te bereiden op uw hartoperatie. Daarnaast wordt beoordeeld of uw lichamelijke conditie zodanig is dat u een operatie kunt ondergaan.

Uw bezoek aan de preoperatieve polikliniek Hartchirurgie duurt ongeveer vier uur. In deze periode heeft u gesprekken met de volgende zorgverleners:

 • De hartchirurg of de zaalarts.
 • Een verpleegkundige van Familiebegeleiding Intensive care.
 • De thoraxanesthesistioloog, eigenlijk een anesthesist. Het is niet perse de persoon die ook bij de operatie aanwezig is, geldt ook voor de hartchirurg. De thoraxanesthesioloog informeert u over de narcose, de bijwerkingen hiervan en eventuele complicaties en risico's. De anesthesioloog bewaakt tijdens de operatie de belangrijkste lichaamsfuncties en zorgt dat u van de operatie zelf niets voelt.
 • Eventueel de fysiotherapeut en/of diëtiste.

Voor, tussendoor en eventueel na deze afspraken gaat u - onder begeleiding van een vrijwilliger van ons ziekenhuis - naar onderzoeksafdelingen voor:

 • bloedonderzoek
 • urineonderzoek
 • een longfoto
 • eventueel longfunctieonderzoek.

Wij raden u aan om iemand te vragen u te vergezellen tijdens uw bezoek aan de preoperatieve polikliniek, want tijdens de gesprekken horen twee nu eenmaal meer dan één.

Afspraak met hartchirurg of zaalarts

De hartchirurg of zaalarts geeft u uitleg over de operatie. Hij zal onder meer vertellen waaruit de operatie bestaat, wat het doel is, hoe lang de operatie ongeveer zal duren en wat de risico's zijn. Zo krijgt u bij een hartklepvervangende operatie uitleg over de soort kunstklep; een mechanische (gemaakt van een hoogwaardig metaal) of een biologische klep (gemaakt van dierlijk materiaal en toepasbaar in de mens).

Om een beeld te krijgen van uw conditie, zal de arts lichamelijk onderzoek verrichten en informeren naar uw eventuele andere gezondheidsproblemen. In sommige gevallen zal hij u doorverwijzen naar een andere specialist (bijvoorbeeld een longarts) als aanvullend onderzoek nodig is.

Afspraak met Familiebegeleiding Intensive care

Familiebegeleiding Intensive care is gedurende uw operatie en uw verblijf op de Intensive care de schakel tussen u, uw direct betrokkenen en het ziekenhuis. Tijdens uw gesprek met één van de verpleegkundigen krijgt u onder andere informatie over wat Familiebegeleiding Intensive care voor u en uw direct betrokkenen kan betekenen.

De verpleegkundige van Familiebegeleiding Intensive care:

 • Verzamelt verpleegkundige informatie ter voorbereiding op uw opname.
 • Informeert u over de oproep voor de opname.
 • Bespreekt in grote lijnen het verloop van de opnameperiode.
 • Informeert telefonisch uw direct betrokkenen tijdens uw operatie.
 • Coördineert en begeleidt uw bezoek op de Intensive care.

Patiënten Informatie Dossier (PID)

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op uw opname, de operatie en de periode daarna kunt u het PID digitaal lezen en/of uitprinten. Hierin is informatie opgenomen die voor u van belang kan zijn. Het PID informeert u over wat er gebeurt tijdens deze, voor u en uw direct betrokkenen, zo belangrijke periode. Wij adviseren u dit dossier thuis te lezen. Bent u niet in de gelegenheid om het PID digitaal te lezen, dan kunt u een exemplaar vragen bij het team Familiebegeleiding IC.

Omdat iedere patiënt anders is, kan het voorkomen dat er bij uw behandeling wordt afgeweken van wat u gelezen heeft. De arts bespreekt uw persoonlijke situatie met u.

Na de operatie

Overplaatsing naar eigen ziekenhuis

Het is de bedoeling dat u terug gaat naar uw eigen ziekenhuis, meestal vanaf de vierde dag. Uw bezoek hoeft dan minder ver te reizen. Overplaatsing is alleen mogelijk als uw conditie het toelaat en als er in het andere ziekenhuis plaats is. De zaalarts bespreekt dit met u.

Herstel

Als u weer naar huis gaat, bent u al voor een belangrijk deel hersteld. U kunt zich zelfstandig wassen en aankleden en traplopen behoort ook weer tot de mogelijkheden. Reken erop dat u ongeveer veertien dagen nodig zult hebben om aan de thuissituatie te wennen, na uw ontslag uit het ziekenhuis.
Wat u thuis beter wel en niet kunt doen tijdens uw herstel, staat uitgebreid beschreven in het PID. U vindt deze informatie in hoofdstuk 5. Natuurlijk is het zo dat het herstelproces bij iedere patiënt anders verloopt. De één heeft wat langer de tijd nodig dan de ander. Van belang is, dat u luistert naar de signalen van uw lichaam en dat u zichzelf niet overvraagt.

De eerste controleafspraak vindt ongeveer vier weken na uw ontslag plaats bij uw eigen cardioloog. Dan wordt onder andere bekeken wanneer u met de hartrevalidatie kunt beginnen.

Nazorg

Het uitgangspunt is dat u na uw ontslag uit het ziekenhuis naar uw eigen huis kunt. Hier gaan uw herstelproces en revalidatie gewoon door. Het is prettig als u thuis gebruik kunt maken van mantelzorg, eventueel aangevuld met thuiszorg, personenalarmering en/of maaltijdvoorziening.

Voor het behulpzaam zijn bij het regelen van thuiszorg en huishoudelijke hulp kan de transferverpleegkundige bij u langs komen op de verpleegafdeling. Dit geldt alleen voor de patiënten van de Zwolse cardiologen. Komt u uit een ander ziekenhuis? Dan zal daar nazorg voor u geregeld worden.

Mocht blijken dat het niet mogelijk is dat u onmiddellijk na ontslag terug kunt keren naar uw thuissituatie, dan zal de transferverpleegkundige samen met u naar een alternatief zoeken. Bijvoorbeeld tijdelijke opname in een verzorging- of verpleeghuis of zorghotel.
Personenalarmering kunt u van te voren met een machtiging van de huisarts aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

Maaltijdvoorziening is per gemeente verschillend geregeld. Voor informatie kunt u terecht bij Wijz of een verzorgingshuis bij u in de buurt.

Heeft u vragen over nazorg die u graag voor uw opname beantwoord ziet? Neemt u dan contact op met de transferverpleegkundige via het Transferbureau.

Meer informatie

Dit voorlichtingsmateriaal is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen. Heeft u na het lezen ervan nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij de hartchirurgen en de verpleegkundigen van Familiebegeleiding Intensive care. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Er is een fotoboek beschikbaar die laat zien wat de gang van zaken is rondom een hartoperatie. Met het fotoboek op onze website kunt u uzelf, familie of bekenden voorbereiden op de hartoperatie.

Hartchirurgen

In Isala werken onderstaande hartchirurgen:

 • R. Boon (chef de clinique)
 • dr. G.J. Brandon Bravo Bruinsma
 • R.R.P. Laurens
 • dr. A.L.P. Markou (chef de clinique)
 • mw. G.M.M. Shahin
 • dr. S.K. Singh
 • F. Porta
 • R.P.H. Storm van Leeuwen.

De dag vóór de operatie hoort u welke hartchirurg u zal opereren.

Belangrijke telefoonnummers/Contact

Secretariaat Thoraxchirurgie: (038) 424 28 66
Familiebegeleiding Intensive care: (038) 424 42 84
Thoraxchirurgie: (038) 424 14 55
Transferbureau: (038) 424 56 00
Algemeen nummer van Isala: (038) 424 50 00

Bezoektijden

Verpleegafdeling Thoraxchirurgie V4.5:

 • Dagelijks van 14.30 uur tot 17.00 uur en van 18.30 uur tot 20.00 uur.
 • Op zaterdag, zondag en feestdagen: extra bezoekuur van 10.30 uur tot 12.00 uur.

Intensive care:

 • In overleg met Familiebegeleiding Intensive care.

15 juni 2016 5259 Ja Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht