ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Argininetest bij kinderen

Onderzoek naar groeihormoon bij kinderen

De kinderarts heeft voor uw kind een arginine test aangevraagd. Met deze test wordt door middel van bloedonderzoek gemeten of het lichaam van uw kind voldoende groeihormoon aanmaakt.

Tijdens de test wordt op gezette tijden bij uw kind bloed afgenomen nadat eerst een bepaalde stof (arginine) via een infuus is toegediend. Het bloed wordt vervolgens op het laboratorium onderzocht. Uit de resultaten hiervan kan de kinderarts afleiden of uw kind voldoende groeihormoon aanmaakt.

Soms krijgen kinderen enkele dagen vóór de test geslachtshormonen toegediend. Als dit bij uw kind het geval is, bespreekt de kinderarts dit met u en uw kind.

Voorbereiding thuis

Op de dag van de test moet uw kind nuchter zijn. Dit wil zeggen dat hij of zij minimaal 8 uur voor aanvang van de test niet meer mag eten en drinken (behalve water).

Als uw kind erg opziet tegen de test, kunt een uur eerder naar het ziekenhuis komen en bij de balie van het bloedafnamelaboratorium vragen om Emla-zalf. Deze zalf verdooft de huid en maakt een prik minder gevoelig. Een laboratoriummedewerker zal de Emla-zalf op de binnenzijde van beide ellebogen aanbrengen en ongeveer een uur laten inwerken.

Het is verstandig om voor uw kind iets te eten en te drinken mee te nemen voor direct na de test.

Melden
Op het afgesproken tijdstip melden u en uw kind zich bij de afdeling die in de afspraak brief vermeld staat.

De test

De laboratoriumarts heeft een kort gesprek met u en uw kind en legt de test uit.

  • Hij plaatst een infuus zodat uw kind maar één keer geprikt hoeft te worden. Via het infuus wordt eerst de arginine toegediend en later bloed afgenomen.
  • De arginine vloeistof wordt gedurende 30 minuten via het infuus toegediend.
  • Hierna wordt via het infuus bloed afgenomen na 30, 60, 90 en 120 minuten.

Tijdens de test is eten, drinken (behalve water) en inspanning (rondlopen etc.) niet toegestaan omdat dit de uitslagen van de test kan beïnvloeden. Na afloop van de test kan uw kind gewoon naar huis en is geen verdere nazorg nodig.

Een zeldzame bijwerking van arginine is een daling van het bloedsuikergehalte. Dit is niet gevaarlijk. Wel kan daarom tijdens de test het bloedsuikergehalte van uw kind gemeten worden. Mocht het suikergehalte te ver dalen dan kan de arts via het infuus suiker toedienen.

Uitslag

De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd.

Tot slot
Wanneer uw kind is verhinderd, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk telefonisch door te geven. Ook als u vragen hebt over de test, kunt u bellen naar het laboratorium, via telefoonnummer (038) 424 24 68. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur.


4 april 2017 5283 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht