ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Clonidinetest

Informatie voor ouders of verzorgers

De kinderarts heeft voor uw kind een clonidine test aangevraagd. Met deze test wordt door middel van bloedonderzoek gemeten of het lichaam voldoende groeihormoon aanmaakt. 

Uitleg

Tijdens de clonidinetest wordt op gezette tijden bij uw kind bloed afgenomen nadat uw kind eerst een bepaalde stof (clonidine) via pilletjes heeft ingenomen. Het bloed wordt vervolgens op het laboratorium onderzocht. Uit de resultaten kan de kinderarts afleiden of uw kind voldoende groeihormoon aanmaakt. Soms krijgen kinderen enkele dagen vóór de test geslachtshormonen toegediend. Als dit bij uw kind het geval is, bespreekt de kinderarts dit met u en uw kind.

Mocht de test uitwijzen dat uw kind onvoldoende groeihormoon aanmaakt, dan wordt een tweede test gedaan om de diagnose ‘tekort aan groeihormoon’ te bevestigen. Voor deze tweede test zal een vervolgafspraak worden gemaakt. 

Let op
Gebruikt uw kind geneesmiddelen? Neem deze mee of schrijf de naam en dosering op en hoelang hij/zij deze gebruikt.

Voorbereiding thuis

Op de dag van de test is het de bedoeling dat uw kind nuchter is. Dit wil zeggen dat hij of zij minimaal acht uur vóór aanvang van de test niet meer mag eten en drinken, behalve water.
Na afloop van de test krijgt uw kind iets te eten en drinken aangeboden. Houdt u er rekening mee dat de test ongeveer 2,5 uur in beslag zal nemen. 

Kind

Als uw kind erg opziet tegen de test, kunt u een half uur eerder naar het ziekenhuis komen en bij de balie van het behandelcentrum (gebouw W) vragen om Emla-zalf. Deze zalf verdooft de huid en maakt een prik minder gevoelig. Een verpleegkundige zal de Emla-zalf op de binnenzijde van beide ellebogen aanbrengen en ongeveer een half uur laten inwerken. 

Melden in het ziekenhuis

In de afspraakbevestiging vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek uw persoonlijke gegevens te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (Burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling Patiëntenregistratie via telefoonnummer (038) 424 54 79.

Voor de afspraak in het ziekenhuis verwelkomen wij u en uw kind graag in het behandelcentrum (gebouw W) en daarvoor kunt u het beste parkeren op P1 of P3.

Verloop van de test

De laboratoriumarts of physician assistant heeft een kort gesprek met u en uw kind en legt de test uit.
Hij/zij plaatst een infuusnaaldje zodat uw kind maar één keer geprikt hoeft te worden. Via het naaldje wordt eerst bloed afgenomen.
Daarna neemt uw kind enkele pilletjes clonidine in met wat water.
Hierna wordt via het infuusnaaldje bloed afgenomen 30, 60, 90 en 120 minuten na inname van clonidine.

Tijdens de test is eten, drinken (behalve water) en inspanning (rondlopen etc.) niet toegestaan omdat dit de uitslagen van de test kan beïnvloeden. Na afloop van de test kan uw kind gewoon naar huis en is geen verdere nazorg noodzakelijk. 

Mogelijke bijwerkingen

Een bijwerking van de clonidine is slaperigheid die vaak binnen een uur na het innemen van de pilletjes clonidine optreedt. Dit is niet erg en het verdwijnt weer snel na afloop van de test. Ook kan soms de bloeddruk door clonidine worden verlaagd. Daarom is het belangrijk dat uw kind tijdens de test blijft liggen. De test wordt uitgevoerd door een arts die uw kind ook tijdens de test goed in de gaten houdt. Soms wordt er nog een extra bloeddrukmeting gedaan.

Uitslag

De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd. 

Contact

Wanneer uw kind is verhinderd, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons door te geven. Ook als u vragen hebt over de test, kunt u bellen naar het infopunt KCL, via telefoonnummer (038) 424 2871. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.​


23 januari 2018 5284 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht