ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Methionine-belastingstest

Uw arts heeft een methionine-belastingstest voor u of uw kind aangevraagd. Met dit onderzoek wordt de omzetting van het aminozuur methionine in homocysteïne onderzocht. Hier leest u meer over de test en de voorbereiding daarop.

Op afspraak

De methionine-belastingstest vindt alleen op afspraak plaats. U kunt de afspraak maken op de polikliniek Bloedafname (V4.0) in Isala Zwolle (telefonisch een afspraak maken voor dit onderzoek is niet mogelijk). Het recept wat u voor dit onderzoek van uw arts heeft ontvangen, geeft u af bij het maken van de afspraak.

Uitleg

Bij de methionine-belastingstest wordt zowel voor als na het drinken van een methionine-drankje een kleine hoeveelheid bloed afgenomen. In dit bloedmonster wordt de omzetting van het aminozuur methionine in homocysteïne onderzocht. Voor een goed verloop van de test is het volgen van een eiwitarm dieet van groot belang.

Voorbereiding thuis

Op de dag van de test is het de bedoeling dat u nuchter bent.

  • Voor kinderen tot en met tien jaar: minimaal vier uur voor aanvang van de test niet eten en drinken. Uw kind mag alleen een slokje water drinken.
  • Voor kinderen ouder dan tien jaar en voor volwassenen: minimaal acht uur voor aanvang van de test niet eten en drinken. Het drinken van een slokje water is wel toegestaan.

Melden in het ziekenhuis

In de afspraakbevestiging vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek uw persoonlijke gegevens (of die van uw kind) te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (Burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling Patiëntenregistratie via telefoonnummer: (038) 424 54 79.

Voor elke afspraak in het ziekenhuis meldt u zich (of uw kind) met uw (of zijn of haar) identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat wij u op het bloedafnamelaboratorium verwachten. Ook ziet u op het scherm of er een wachttijd is. Alle afspraakgegevens worden geprint op uw afsprakenticket.

U hoeft pas kort voor het tijdstip van uw afspraak bij het bloedafnamelaboratorium te zijn. Tot die tijd kunt u plaatsnemen in de centrale hal of in de passage. Als het tijdstip van uw afspraak nadert, gaat u (met uw kind) naar het bloedafnamelaboratorium. Daar aangekomen houdt u uw afsprakenticket opnieuw voor een aanmeldzuil. Op het scherm verschijnt in welke wachtruimte u plaats kunt nemen. Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van het bloedafnamelaboratorium.

Verloop van de test

  • Een medewerker van het bloedafnamelaboratorium neemt bij u (of uw kind) enkele buisjes bloed af.
  • Hierna krijgt u (of uw kind) een methionine-drankje. Nadat dit drankje volledig is opgedronken, kunt u (of kan uw kind) naar huis.
  • Vervolgens volgt u (of uw kind) gedurende zes uur onderstaand dieet. Dit is een eiwitarm dieet, dat wil zeggen dat het gebruiken van melk, melkproducten en vleeswaren beslist niet is toegestaan.

Ontbijt:

Maximaal twee sneetjes brood (of beschuit) met plantaardige margarine. Beleg: jam of vruchtenhagel.

Lunch:

Maximaal vier sneetjes brood (of beschuit) met plantaardige margarine. Beleg: jam of vruchtenhagel. Overig: appel.

Dranken:

Koffie of thee (eventueel met suiker, maar beslist zonder melk of melkpoeder) is onbeperkt toegestaan.

  • Precies zes uur na inname van het testdrankje meldt u zich (met uw kind) weer op het bloedafnamelaboratorium. Aanmelden doet u weer zoals eerder beschreven. Op het bloedafnamelaboratorium worden wederom enkele buisjes bloed afgenomen.
    De test is hierna afgelopen. U mag alles weer normaal eten en drinken.

Uitslag

Voor de uitslag neemt u contact op met de arts die dit onderzoek voor u heeft aangevraagd.

Contact

Als u vragen heeft over de test, kunt u ons bellen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 7.45 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 24 68.

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.​


20 juli 2017 5293 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht