ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Ontsteking middenoor: schoonmaken (sanering) van het oor

Uitleg en behandeling

Door een chronische (langdurige) ontsteking van het middenoor beschadigt in toenemende mate het oor waardoor gehoorverlies, duizeligheid of nog andere ernstige klachten kunnen optreden. Daarom wordt binnenkort uw oor schoongemaakt: een sanering van uw oor. Hier leest u meer over de opname en de operatie.

Hoe werkt een oor?

Het oor is nodig voor het horen van geluid. Geluid is een luchttrilling. Deze trilling komt via de gehoorgang bij een dun vlies aan, dat nu eveneens in trilling raakt. Dit zogenaamde trommelvlies geeft deze trilling over aan een keten van gehoorbeentjes. Dit zijn drie zeer kleine, met gewrichtjes aan elkaar vastzittende botjes: hamer, aambeeld en stijgbeugel. Deze gehoorbeentjes bevinden zich in een ruimte achter het trommelvlies, het middenoor genaamd.

De geluidstrilling wordt uiteindelijk door de stijgbeugel doorgegeven aan het eigenlijke gehoorzintuig, het binnenoor ofwel slakkenhuis. De signalen die als gevolg van de trilling in het slakkenhuis ontstaan, worden via de gehoorzenuw naar de hersenen getransporteerd. Wanneer deze signalen ten slotte aan de buitenkant van de hersenen, de hersenschors, zijn aangekomen, dan worden we het geluid gewaar of anders gezegd: dan horen we het geluid.

 
Afbeelding 1: het oor
  • gehoorgang
  • trommelvlies
  • hamer
  • aambeeld
  • stijgbeugel
  • middenoor
  • evenwichtsorgaan
  • buis van Eustachius
  • slakkenhuis
  • gehoorzenuw
   • Na de eerste dag, dus voordat u weer naar huis gaat, wordt het hoofdverband verwijderd.
   • Om druk op het oor te vermijden mag u de neus niet snuiten; ophalen mag wel!
   • Na één week worden de hechtingen achter het oor (poliklinisch) verwijderd evenals het verband rond het oor en de tampon in de gehoorgang.
   • In die eerste week kunt u zich zeker nog als patiënt beschouwen en uw lichaam alle rust gunnen voor een goede genezing.
   • Bescherm het oor na de operatie goed tegen water. Haren wassen is heel goed mogelijk door bijvoorbeeld een beker tegen het oor te houden waardoor het oor rondom afgesloten wordt. Een paar extra handen om u verder te helpen is dan wel aan te raden. Uw KNO-arts bepaalt of en wanneer het oor weer water kan verdragen.
   • Ieder persoon reageert verschillend op een ingreep en het is verstandig om ook na de eerste week nog eventueel vrij te zijn. Uiteraard kunt u weer met werken starten als u zich uitgerust en fit voelt. Na vier weken mag u weer sporten.
   • Bij beschadiging van het binnenoor kan het gehoor ten dele of geheel uitvallen (doof worden).
   • Bij beschadiging van het evenwichtsorgaan kan een tijdelijke draaiduizeligheid optreden. Deze duizeligheid verdwijnt praktisch altijd doordat het lichaam een nieuw evenwicht hervindt.
   • Een beschadiging van de aangezichtszenuw kan leiden tot een gedeeltelijke of gehele uitval van de spierbewegingen in het gelaat (scheef gezicht).
   • In het middenoor loopt ook een smaakzenuw die soms door de ingreep uitvalt. In de eerste weken kan hierdoor een veranderde smaaksensatie optreden, die meestal spontaan verdwijnt.
   

  Schoonmaken (sanering) van het oor

  Bij u is een ontsteking in het oor geconstateerd waarvoor een operatie noodzakelijk is. Het kan zijn dat u al langere tijd last heeft van het oor; in dat geval zal de diagnose u niet zo verbaasd hebben. Het kan echter ook zijn dat u geen of nauwelijks klachten aan uw oor heeft ervaren en dat de mededeling dat een operatie bij u noodzakelijk is, zeer onverwacht is gekomen.

  Ontsteking

  De ontsteking in uw oor wordt veroorzaakt doordat de huid van de gehoorgang of van het trommelvlies de neiging heeft heel langzaam het middenoor in te groeien. Waarom de huid deze neiging heeft, is niet precies bekend. In het middenoor hoort echter geen huid te zitten en daardoor ontstaat een chronische (langdurige) ontsteking die u niet altijd hoeft te bemerken. Maar op den duur wordt het oor in toenemende mate beschadigd waardoor gehoorverlies, duizeligheid of nog andere ernstige klachten kunnen optreden.

  Doel van de operatie

  Het belangrijkste doel van deze operatie is om alle ontsteking (dus in feite alle ingegroeide huid) uit het oor te verwijderen, waardoor u weer een veilig oor krijgt. Van tevoren is het vaak moeilijk in te schatten hoe uitgebreid de ontsteking in het oor is. Uiteraard probeert de KNO-arts zo veel mogelijk uw gehoor en omliggende structuren te behouden.

  Het kan echter noodzakelijk zijn dat gehoorbeentjes die zijn aangetast door de ontsteking maar nog wel redelijk functioneren, moeten worden uitgenomen. Het gehoor kan dan na de operatie slechter zijn dan voor de ingreep. Een gehoorverbeterende ingreep is soms in een later stadium mogelijk.

  Vooronderzoek

  Na uw bezoek op de polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde plaatst de secretaresse van de afdeling u op de wachtlijst. Het kan ook zijn dat zij u direct vertelt wanneer de opname- en operatiedag plaatsvinden. Meestal vindt de operatie op de opnamedag plaats.

  Preoperatief onderzoek

  Als voorbereiding op de operatie, vindt er een preoperatief onderzoek plaats. De secretaresse van uw behandelend arts bespreekt met u hoe de afspraak op de polikliniek Preoperatief onderzoek gemaakt kan worden. Het preoperatief onderzoek bestaat uit een gesprek met de anesthesioloog over de anesthesie (verdoving) en eventueel een lichamelijk onderzoek. Ook heeft u een gesprek met een verpleegkundige. Zij bespreekt met u welke afspraken zijn gemaakt. Hierbij gaat het om afspraken over nuchter zijn, over het gebruik van antistollingsmedicijnen en van insuline en dergelijke. Ook inventariseert ze uw thuissituatie en de te verwachten nazorg. Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder 'Verdoving (anesthesie)'. Leest u deze folder aandachtig door.

  Let op
  Voor een operatie moet u nuchter zijn om ernstige complicaties te voorkomen.
  Dit houdt in:
  - Vanaf zes uur voor de opname in het ziekenhuis niets meer eten.
  - Tot twee uur vóór de opname alleen heldere vloeibare dranken gebruiken (thee, water of appelsap).
  - Vanaf twee uur voor de opname in het ziekenhuis niets meer drinken.

  Voorbeeld
  U wordt om 15.00 uur verwacht in het ziekenhuis. Dit wordt ook wel de opnametijd genoemd. U mag dan vanaf 09.00 uur niets meer eten. Vanaf 13.00 uur mag u niets meer drinken.
   

  Meld zelf tijdens deze afspraak met de anesthesioloog als u last hebt van losse tanden of nekklachten of als u problemen hebt met het ver openen van uw mond. Gebruikt u medicijnen, neem deze dan in de originele verpakking mee naar deze afspraak.

  Opname

  Meldt u zich op de afgesproken tijd bij de centrale balie in de centrale hal van het ziekenhuis. Een gastheer of – vrouw brengt u vervolgens naar de verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling heeft u een opnamegesprek met een (leerling)verpleegkundige. Tijdens het opnamegesprek komt een aantal zaken aan de orde, bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, medicijngebruik, uw thuissituatie en wie voor u als contactpersoon optreedt. Na het opnamegesprek krijgt u een korte rondleiding over de verpleegafdeling.

  Rondom de operatie 

  U blijft tot aan de operatie op de verpleegafdeling. Voordat u naar de operatiekamer gaat, trekt u speciale operatiekleding van het ziekenhuis aan. Sieraden doet u af en een eventuele gebitsprothese doet u uit. U verwijdert nagellak en overige make-up.

  De verpleegkundige brengt u met een bed naar de operatiekamer. U ontmoet hier de anesthesioloog die voor de verdoving zorgt. Na de operatie gaat u voor korte tijd (één à twee uur) naar de uitslaapkamer. Als u voldoende bij kennis bent en als de controles van bloeddruk en ademhaling in orde zijn, gaat u terug naar de verpleegafdeling.

  De ingreep vindt bijna altijd 's morgens vroeg plaats. In principe mag u de dag na de operatie naar huis.

  Na de operatie

  Voor de nabehandeling geldt het volgende:

  Radicaalholte

  Als tijdens de operatie veel bot is weggenomen, kan er sprake zijn van een zogenoemde radicaalholte. Een dergelijke radicaalholte wordt over het algemeen gedurende de eerste zes weken eenmaal per week behandeld. Daarbij wordt onder andere het verband in het oor verschoond.

  Ook zijn er bij een radicaalholte andere leefregels van toepassing, waarover de KNO-arts u apart informeert.

  Als er koud water in het oor komt, kunt u duizelig worden. Pas dus op met zwemmen. Het is in dit geval verstandig om nooit alléén te gaan zwemmen.

  'Second look' operatie

  Door de omvang of plaats van de ontsteking kan in sommige gevallen niet met zekerheid worden vastgesteld of deze tijdens de operatie helemaal is verwijderd. Een 'second look' operatie (controle) is dan na enkele maanden noodzakelijk.

  Resultaten

  Zoals eerder al opgemerkt, kan het zijn dat tijdens de ingreep gehoorbeentjes moeten worden verwijderd om het oor vrij van ontsteking te maken. Het gehoor kán dan verminderd zijn. Soms treedt in de herstelperiode toch nog een geleidelijke gehoorverbetering op, maar dit moet worden afgewacht. Uiteraard is het ook mogelijk dat het gehoor na de ingreep juist beter zal zijn. Enkele maanden na de ingreep wordt opnieuw een hoortest afgenomen.

  Risico's

  Geen enkele operatie is zonder risico en dat geldt uiteraard ook voor een ingreep aan het oor. Wel is bij deze operatie de kans op complicaties klein. Deze wegen niet op tegen het belang van de ingreep.

  Complicaties kunnen optreden aan lichaamsonderdelen die bij het middenoor liggen, zoals de gehoorbeentjes, het binnenoor (slakkenhuis), het evenwichtsorgaan en de aangezichtszenuw die de spierbewegingen van het gelaat verzorgt.

  Het is van groot belang om nogmaals te benadrukken dat de kans op deze complicaties zeer klein is. Als het oor onbehandeld blijft, is er een reële kans dat juist door de infectie een of meer van bovengenoemde complicaties spontaan optreden.

  Contact

  Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

  Zwolle, Kampen en Heerde

  Keel-, neus- en oorheelkunde
  (038) 424 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

  Meppel en Steenwijk

  Keel-, neus- en oorheelkunde
  (0522) 23 32 48 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

  Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

  Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de website van de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde te raadplegen via www.kno.nl rubriek 'voorlichting'.


  20 oktober 2016 5328 Nee Nee

  Stuur door

  Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
  Aan emailadres*
     
  Uw naam Uw emailadres*
     
  Bericht