ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Trommelvliessluiting

Uitleg en behandeling

Wellicht is bij u een gaatje of een gat in het trommelvlies is geconstateerd. Hierdoor heeft uw middenoor een directe verbinding met de buitenwereld. In overleg met u is besloten dat uw trommelvlies wordt gesloten. Hier leest u meer over het trommelvlies en de operatie.

Hoe werkt een oor?

Het oor is nodig voor het horen van geluid. Geluid is een luchttrilling. Deze trilling komt via de gehoorgang bij een dun vlies aan, dat nu eveneens in trilling raakt. Dit zogenaamde trommelvlies geeft deze trilling over aan een keten van gehoorbeentjes. Dit zijn drie zeer kleine, met gewrichtjes aan elkaar vastzittende botjes: hameraambeeldstijgbeugel. Deze gehoorbeentjes bevinden zich in een ruimte achter het trommelvlies, het middenoor genaamd. De geluidstrilling wordt uiteindelijk door de stijgbeugel doorgegeven aan het eigenlijke gehoorzintuig, het binnenoor of slakkenhuis. De signalen die als gevolg van het geluid in het slakkenhuis ontstaan, worden via de gehoorzenuw naar de hersenen getransporteerd. Wanneer deze signalen ten slotte aan de buitenkant van de hersenen, de hersenschors, zijn aangekomen, dan worden we het geluid gewaar of anders gezegd: dan horen we het geluid. 

Gaatje in trommelvlies

Wellicht is bij u een gaatje of een gat in het trommelvlies is geconstateerd. Hierdoor heeft uw middenoor een directe verbinding met de buitenwereld. Gevolg hiervan is dat uw oor slecht tegen water kan en er snel een ontsteking optreedt (loopoor). Ook kunt u in meer of mindere mate met dit oor minder horen. Met een operatie wordt dit verholpen.

Doel van de operatie

Uiteraard is het doel van deze operatie om het gat in het trommelvlies te sluiten. De arts gebruikt bij voorkeur hiervoor weefsel van uzelf, omdat het lichaam dit het beste accepteert. Dit weefsel wordt tijdens de operatie in de directe omgeving van het oor gewonnen. Meestal is dit een stukje bindweefselvlies dat zich op een spier achter uw oor bevindt of weefsel bij de ingang van uw gehoorgang.

Voorbereiding

Na uw bezoek bij de Keel-, Neus- en Oorarts (KNO-artsen) plaatst de secretaresse van de KNO-artsen u op de wachtlijst. Soms kan ze u direct vertellen wanneer opname en operatie plaatsvinden. Meestal vindt de operatie op de opnamedag plaats.

Als voorbereiding op de operatie, vindt er een preoperatief onderzoek plaats. De secretaresse van uw behandelend arts bespreekt met u hoe de afspraak op de polikliniek Preoperatief onderzoek gemaakt kan worden. Het preoperatief onderzoek bestaat uit een gesprek met de anesthesioloog over de anesthesie (verdoving) en eventueel een lichamelijk onderzoek. Ook heeft u een gesprek met een verpleegkundige. Zij bespreekt met u welke afspraken zijn gemaakt. Hierbij gaat het om afspraken over nuchter zijn, over het gebruik van antistollingsmedicijnen en van insuline en dergelijke. Ook inventariseert ze uw thuissituatie en de te verwachten nazorg. Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder 'Verdoving (anesthesie)'. Leest u deze folder aandachtig door.

Gezondheid

Voordat de anesthesioloog de verdoving kan toedienen, heeft hij/zij gegevens nodig over uw gezondheid, bijvoorbeeld of u al eerder bent geopereerd. Meld zelf tijdens deze afspraak met de anesthesioloog als u last hebt van losse tanden of nekklachten of als u problemen hebt met het ver openen van uw mond. Als u medicijnen gebruikt, neemt u deze in de originele verpakking mee naar uw afspraak.

Operatie

U blijft tot aan de operatie op de afdeling Dagverpleging. Voordat u naar de operatiekamer gaat, trekt u speciale operatiekleding van het ziekenhuis aan. Sieraden moet u afdoen en uw eventuele gebitsprothese uit. Nagellak en overige make-up moet u verwijderen. De verpleegkundige brengt u met een bed naar de operatiekamer. U ziet hier de anesthesioloog die voor de verdoving zorgt. Na de operatie gaat u kort (één à twee uur) naar de uitslaapkamer. Als u voldoende bij kennis bent en als de controles van bloeddruk en ademhaling in orde zijn, gaat u terug naar de verpleegafdeling. De operatie vindt plaats op de dag dat u wordt opgenomen. In principe mag u de dag na de operatie weer naar huis. In sommige gevallen mag u zelfs dezelfde dag al naar huis.

Na de operatie

Over het algemeen heeft u geen of nauwelijks pijnklachten na de operatie. Het gehoor is na de operatie verminderd doordat er een zalftampon in de gehoorgang zit. Deze wordt na een week verwijderd. Als er een snee achter uw oor is gemaakt, worden dan ook de hechtingen verwijderd. Ook de eerste weken na de operatie kan het gehoor nog duidelijk verminderd zijn. Een herstel treedt meestal zeer geleidelijk op en pas na enkele maanden is het zinvol om het gehoor opnieuw te testen.

Nazorg

Voor de nazorg geldt het volgende: Als het oor is geopereerd via een sneetje achter de oorschelp, wordt na één dag, dus voordat u weer naar huis gaat, het hoofdverband verwijderd. Na één week worden de hechtingen achter het oor (poliklinisch) verwijderd evenals het verband rond het oor en de tampon in de gehoorgang.

Om te bevorderen dat het nieuwe trommelvlies goed aanslaat, is het belangrijk de eerste tijd na de operatie goed uw rust te nemen. U moet zich dus ook thuis nog als patiënt gedragen. Neus snuiten (verkoudheid!) of persen moet u vermijden evenals bovenmatige lichamelijke inspanning zoals sporten of zware dingen tillen. Als u niest, niest u dan met de mond open. U mag de neus wel 'ophalen'.

U zult de gehoorgang na de operatie droog moeten houden. Haren wassen is mogelijk door bijvoorbeeld een beker tegen het oor te houden waardoor het rondom afgesloten wordt. Een paar extra handen om u dan verder te helpen is wel handig. Uw KNO-arts bepaalt of en wanneer het oor weer water kan verdragen.

Ieder persoon reageert verschillend op een ingreep en het is verstandig om ook na de eerste week nog eventueel vrij te houden. Uiteraard kunt u weer met werken beginnen als u zich uitgerust en fit voelt. Na vier weken mag u weer sporten.

Resultaten

De kans dat de operatie slaagt en het trommelvlies dus volledig sluit, is groot, maar nooit honderd procent. De genezingskans wordt onder andere bepaald door de grootte van het gat en of het trommelvlies geneigd is te genezen. Het succespercentage ligt rond de negentig procent.

Risico's

Geen enkele operatie is zonder risico en dat geldt uiteraard ook voor een ingreep aan het oor. Wel is bij een trommelvliessluiting de kans op complicaties klein. Complicaties kunnen optreden aan lichaamsonderdelen die bij het middenoor liggen, zoals de gehoorbeentjes, het binnenoor (slakkenhuis), het evenwichtsorgaan en de aangezichtszenuw die de spierbewegingen van het gelaat verzorgt.

  • Bij beschadiging van het binnenoor kan het gehoor ten dele of geheel uitvallen.
  • Bij beschadiging van het evenwichtsorgaan kan een tijdelijke draaiduizeligheid optreden. Deze duizeligheid verdwijnt praktisch altijd doordat het lichaam een nieuw evenwicht hervindt.
  • Een beschadiging van de aangezichtszenuw kan leiden tot een gedeeltelijke of gehele uitval van de spierbewegingen in het gelaat (scheef gezicht).
  • In het middenoor loopt ook een smaakzenuw die soms door de ingreep uitvalt.
  • In de eerste weken kan hierdoor een veranderde smaaksensatie optreden, die meestal spontaan verdwijnt.

Het is van groot belang om nogmaals te benadrukken dat de kans op deze complicaties zeer klein is.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen en Heerde

Keel-, neus- en oorheelkunde
(038) 424 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel en Steenwijk

Keel-, neus- en oorheelkunde
(0522) 23 32 48 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de website van de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde te raadplegen via www.kno.nl rubriek 'voorlichting'.


20 oktober 2016 5329 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht