ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Gehoorverbeterende operatie: herstel van gehoorbeentjes

Uitleg en behandeling

Wanneer de gehoorbeentjes in het oor niet meer goed functioneren, kunnen we minder goed horen. Bij een gehoorverbeterende operatie probeert de KNO-arts de gehoorbeentjesketen in het oor te herstellen. Of dit inderdaad mogelijk is, kan de arts pas zeker weten als het middenoor is geopend. Op dat moment is duidelijk waarom de gehoorketen niet goed functioneert en wat eraan gedaan kan worden. Hier kunt u lezen hoe deze operatie in zijn werk gaat.

Hoe werkt een oor?

Het oor is nodig voor het horen van geluid. Geluid is een luchttrilling. Deze trilling komt via de gehoorgang bij een dun vlies aan, dat eveneens in trilling raakt. Dit zogenaamde trommelvlies geeft deze trilling over aan een keten van gehoorbeentjes. Dit zijn drie zeer kleine, met gewrichtjes aan elkaar vastzittende botjes: hamer, aambeeld en stijgbeugel.

Deze gehoorbeentjes bevinden zich in een ruimte achter het trommelvlies, het middenoor genaamd. De geluidstrilling wordt uiteindelijk door de stijgbeugel doorgegeven aan het eigenlijke gehoorzintuig, het binnenoor of slakkenhuis. De signalen die als gevolg van het geluid in het slakkenhuis ontstaan, worden via de gehoorzenuw naar de hersenen getransporteerd. Wanneer deze signalen ten slotte aan de buitenkant van de hersenen, de hersenschors, zijn aangekomen, dan nemen we het geluid gewaar of anders gezegd: dan horen we het geluid.

Afbeelding 1: het oor
 
1. gehoorgang
2. trommelvlies
3. hamer
4. aambeeld
5. stijgbeugel
6. middenoor
7. evenwichtsorgaan
8. buis van Eustachius
9. slakkenhuis
10. gehoorzenuw
 

Gehoorapparaat

In overleg met u is besloten om uw oor te opereren in de hoop de gehoorketen te herstellen. In plaats van een operatie kan ook gedacht worden aan een gehoorapparaatje. Aan het dragen daarvan zijn uiteraard geen risico's verbonden. Als een gehoorapparaatje in uw geval een mogelijkheid is om uw klachten te verhelpen, dan heeft de KNO-arts dit tijdens uw polikliniekbezoek reeds met u besproken.

Doel van de operatie

Het doel van deze ingreep is om de gehoorbeentjesketen te herstellen. Over het algemeen geldt dat hoe meer gehoorbeentjes nog intact zijn, des te groter de kans is op succes. Wanneer bijvoorbeeld alleen het aambeeld ontbreekt, is de kans op een functioneel gehoor ruim tachtig procent. Als echter ook de stijgbeugel ontbreekt, dan daalt die kans naar ongeveer zestig procent. Het kan ook zijn dat tijdens de operatie blijkt dat geen kans op gehoorverbetering mogelijk is.

Vooronderzoek

Na uw bezoek bij de KNO-arts plaatst de secretaresse u op de wachtlijst. Het kan ook zijn dat zij u direct vertelt wanneer de opname- en operatiedag plaatsvinden. Meestal vindt de operatie op de opnamedag plaats.

Als voorbereiding op de operatie, vindt er een preoperatief onderzoek plaats. De secretaresse van uw KNO-arts bespreekt met u hoe de afspraak op de polikliniek Preoperatief onderzoek gemaakt kan worden. U heeft dan onder andere een afspraak met de anesthesioloog, de specialist op het gebied van pijnbestrijding en verdoving (anesthesie). Voordat de anesthesioloog de verdoving kan toedienen, heeft hij of zij gegevens nodig over uw gezondheid. Zo zal hij of zij onder andere vragen of u al eerder bent geopereerd.

Meld tijdens het preoperatief onderzoek of u last hebt van losse tanden of nekklachten. Of als u problemen hebt met het ver openen van uw mond. Als u medicijnen gebruikt, neemt u deze in de originele verpakking mee. Meer informatie leest u in de patiëntenfolder over anesthesie.

Opname

Op de verpleegafdeling heeft u een opnamegesprek met een (leerling)verpleegkundige. Tijdens het opnamegesprek komen een aantal zaken aan de orde, bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, medicijngebruik, uw thuissituatie en wie voor u als contactpersoon optreedt. Na het opnamegesprek krijgt u een korte rondleiding over de verpleegafdeling. Lees meer over de opname in de patiëntenfolder ‘Opname in Isala'.

Gang van zaken

U blijft tot aan de operatie op de afdeling Dagverpleging. Voordat u naar de operatiekamer gaat, trekt u speciale operatiekleding van het ziekenhuis aan. Sieraden doet u af en een eventuele gebitsprothese doet u uit. Nagellak en overige make-up verwijdert u. De verpleegkundige brengt u met een bed naar de operatiekamer. U ontmoet hier de anesthesioloog die voor de verdoving zorgt.

Na de operatie gaat u voor korte tijd (één à twee uur) naar de uitslaapkamer. Als u voldoende bij kennis bent en als de controles van bloeddruk en ademhaling in orde zijn, gaat u terug naar de verpleegafdeling. Afhankelijk van het tijdstip van de operatie wordt u op de dag van de operatie opgenomen. Na de operatie blijft u nog één nacht in het ziekenhuis en gaat u de volgende ochtend naar huis.

Na de operatie

Over het algemeen heeft u geen of nauwelijks pijnklachten na de operatie. Het gehoor is na de operatie verminderd doordat er een zalftampon in de gehoorgang zit. Deze wordt na een week verwijderd. Als er een snee achter het oor is gemaakt, worden dan ook de hechtingen verwijderd. Ook de eerste weken na de operatie kan het gehoor nog duidelijk verminderd zijn, hoewel vaak al snel een verbetering kan worden bemerkt. Pas na enkele maanden is het zinvol om het gehoor opnieuw te testen.

Nazorg

Voor de nazorg geldt het volgende:

  • Als het oor is geopereerd via een sneetje achter de oorschelp, wordt na één dag, dus voordat u weer naar huis gaat, het hoofdverband verwijderd.
  • Na één week worden de hechtingen achter het oor (poliklinisch) verwijderd evenals het verband rond het oor en de tampon in de gehoorgang.
  • Om de nieuwe gehoorketen een optimale kans tot genezen te geven, is het belangrijk de eerste tijd na de operatie goed uw rust te nemen en zich dus ook thuis nog als patiënt te gedragen. Vooral in de eerste weken is de gehoorketen nog erg kwetsbaar en moet nog vastgroeien.
  • Neus snuiten (verkoudheid!) of persen moet u vermijden evenals bovenmatige lichamelijke inspanning zoals sporten of zware dingen tillen. U mag wel uw neus 'ophalen'.
  • U zult de gehoorgang na de operatie droog moeten houden. Haren wassen is mogelijk door bijvoorbeeld een beker tegen het oor te houden waardoor het rondom afgesloten wordt. Een paar extra handen om u dan verder te helpen is wel handig. Uw KNO-arts bepaalt of en wanneer het oor weer water kan verdragen.
  • Ieder persoon reageert verschillend op een ingreep, maar in de eerste week moet u zich zeker nog als patiënt beschouwen en uw lichaam alle rust gunnen voor een goede genezing. U kunt weer werken als u zich weer uitgerust en fit voelt. Wel moet u zware lichamelijke inspanning dan wel vermijden. Sporten mag weer na vier weken.

Risico's

Geen enkele operatie is zonder risico en dat geldt uiteraard ook voor een ingreep aan het oor. Wel is bij een gehoorverbeterende operatie de kans op complicaties klein. Complicaties kunnen optreden aan lichaamsonderdelen die bij het middenoor liggen, zoals de gehoorbeentjes, het binnenoor (slakkenhuis), het evenwichtsorgaan en de aangezichtszenuw die de spierbewegingen van het gelaat verzorgt.

Bij beschadiging van het binnenoor kan het gehoor ten dele of geheel uitvallen. Bij beschadiging van het evenwichtsorgaan kan een tijdelijke draaiduizeligheid optreden. Deze duizeligheid verdwijnt praktisch altijd doordat het lichaam een nieuw evenwicht hervindt. Een beschadiging van de aangezichtszenuw kan leiden tot een gedeeltelijke of gehele uitval van de spierbewegingen in het gelaat (scheef gezicht).

In het middenoor loopt ook een smaakzenuw die soms door de ingreep uitvalt. In de eerste weken kan hierdoor een veranderde smaaksensatie optreden, die meestal spontaan verdwijnt. Het is van groot belang om nogmaals te benadrukken dat de kans op deze complicaties zeer klein is.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen en Heerde

Keel-, neus- en oorheelkunde
(038) 424 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel en Steenwijk

Keel-, neus- en oorheelkunde
(0522) 23 32 48 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de website van de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde te raadplegen via www.kno.nl rubriek 'voorlichting'.


20 oktober 2016 5331 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht