ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Gehoorverbeterde operatie: vervanging van de stijgbeugel (gehoorbeentje)

Uitleg en behandeling

Wellicht is bij u geconstateerd dat u minder goed hoort, doordat de gehoorbeentjes niet meer goed functioneren. In uw geval vermoedt de KNO-arts dat u gehoorverlies heeft, doordat de stijgbeugel bij u is vastgegroeid (otosclerose). Een operatie verhelpt dit. Hier leest u meer over de operatie.

Hoe werkt een oor?

Het oor is nodig voor het horen van geluid. Geluid is een luchttrilling. Deze trilling komt via de gehoorgang bij een dun vlies aan, dat nu eveneens in trilling raakt. Dit zogenaamde trommelvlies geeft deze trilling over aan een keten van gehoorbeentjes.

Dit zijn drie zeer kleine, met gewrichtjes aan elkaar vastzittende botjes: 

  • hamer
  • aambeeld 
  • stijgbeugel.

Deze gehoorbeentjes bevinden zich in een ruimte achter het trommelvlies, het middenoor genaamd.

De geluidstrilling wordt uiteindelijk door de stijgbeugel doorgegeven aan het eigenlijke gehoorzintuig, het binnenoor of slakkenhuis. De signalen die als gevolg van het geluid in het slakkenhuis ontstaan, worden via de gehoorzenuw naar de hersenen getransporteerd.

Wanneer deze signalen ten slotte aan de buitenkant van de hersenen, de hersenschors, zijn aangekomen, dan worden we het geluid gewaar of anders gezegd: dan horen we het geluid.

Afbeelding 1: het oor
 
1. gehoorgang
2. trommelvlies
3. hamer
4. aambeeld
5. stijgbeugel
6. middenoor
7. evenwichtsorgaan
8. buis van Eustachius
9. slakkenhuis
10. gehoorzenuw
 

Otosclerose

Wellicht is bij u geconstateerd dat u minder goed hoort, doordat de gehoorbeentjes niet meer goed functioneren. In uw geval vermoedt de KNO-arts dat u gehoorverlies heeft, doordat de stijgbeugel bij u is vastgegroeid (otosclerose). Een operatie verhelpt dit. De operatie vindt plaats onder plaatselijke of volledige verdoving (narcose). Dit wordt van tevoren met u besproken. Op deze pagina leest meer informatie over de operatie.

In plaats van een stijgbeugelvervanging is ook een gehoorapparaatje mogelijk. Aan het plaatsen hiervan zijn uiteraard geen risico's verbonden. Als een gehoorapparaatje in uw geval een mogelijkheid is om uw klachten te verhelpen, dan heeft de KNO-arts dit tijdens uw polikliniekbezoek met u besproken.

Doel van de operatie

Zoals gezegd vermoedt de KNO-arts dat bij u de stijgbeugel niet goed meer kan trillen. De stijgbeugel is het gehoorbeentje dat op het slakkenhuis staat. Als dit niet meer functioneert, kan het plaatsmaken voor een nieuw gehoorbeentje van kunststof (een prothese).

Deze nieuwe prothese is een soort zuigertje dat aan het aambeeld (middelste gehoorbeentje) wordt vastgemaakt. Hiervoor boort de KNO-arts een klein gaatje in de wand van het slakkenhuis waardoorheen het andere einde van de prothese steekt. Hierdoor kan de geluidstrilling weer aan het binnenoor worden doorgegeven.

Kans op een beter gehoor

De kans dat uw gehoor door deze operatie zal verbeteren, is groot. Over het algemeen geldt dat van de honderd oren die op deze manier kunnen worden geopereerd, er 97 een duidelijk verbeterd gehoor zullen krijgen, dat bij twee oren het gehoor niet beter wordt maar ook niet slechter, en dat één op de honderd oren na de operatie een slechter of zelfs uitgevallen gehoor heeft.

Deze cijfers gelden dus alleen voor die oren waarbij inderdaad de stijgbeugel kon worden vervangen. Pas tijdens de operatie kan de KNO-arts zien of dit mogelijk is; er bestaat dus een kans dat een gehoorverbeterende ingreep achteraf niet mogelijk bleek.

Vooronderzoek

Na uw bezoek op de polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde plaatst de secretaresse van de afdeling u op de wachtlijst. Het kan ook zijn dat zij u direct vertelt wanneer de opname- en operatiedag plaatsvinden. Meestal vindt de operatie op de opnamedag plaats.

Preoperatief onderzoek

Als voorbereiding op de operatie, vindt er een preoperatief onderzoek plaats. De secretaresse van uw behandelend arts bespreekt met u hoe de afspraak op de polikliniek Preoperatief onderzoek gemaakt kan worden. Het preoperatief onderzoek bestaat uit een gesprek met de anesthesioloog over de anesthesie (verdoving) en eventueel een lichamelijk onderzoek. Ook heeft u een gesprek met een verpleegkundige. Zij bespreekt met u welke afspraken zijn gemaakt. Hierbij gaat het om afspraken over nuchter zijn, over het gebruik van antistollingsmedicijnen en van insuline en dergelijke. Ook inventariseert ze uw thuissituatie en de te verwachten nazorg. Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder 'Verdoving (anesthesie)'. Leest u deze folder aandachtig door.

Let op
Voor een operatie moet u nuchter zijn om ernstige complicaties te voorkomen.
Dit houdt in:
- Tot 6 uur vóór opnametijd alleen een licht ontbijt zoals 2 beschuiten of 2 crackers of 1 boterham.
- Tot twee uur vóór opnametijd alleen heldere dranken gebruiken (thee, water of appelsap).
- Vanaf twee uur voor de opname in het ziekenhuis niets meer drinken.

Voorbeeld
U wordt om 15.00 uur verwacht in het ziekenhuis. Dit wordt ook wel de opnametijd genoemd. U mag dan vanaf 9.00 uur niets meer eten. Vanaf 13.00 uur mag u niets meer drinken.

Meld zelf tijdens deze afspraak met de anesthesioloog als u last hebt van losse tanden of nekklachten of als u problemen hebt met het ver openen van uw mond. Gebruikt u medicijnen, neem deze dan in de originele verpakking mee naar deze afspraak.

Operatie

U blijft tot aan de operatie op de afdeling Dagverpleging. Voordat u naar de operatiekamer gaat, trekt u speciale operatiekleding van het ziekenhuis aan. Sieraden moet u afdoen en uw eventuele gebitsprothese uit. Nagellak en overige make-up moet u verwijderen.

De verpleegkundige brengt u met een bed naar de operatiekamer. U ziet hier de anesthesioloog die voor de verdoving zorgt. Na de operatie gaat u kort (één à twee uur) naar de uitslaapkamer.
Als u voldoende bij kennis bent en als de controles van bloeddruk en ademhaling in orde zijn, gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Na de operatie

Afhankelijk van hoe u zich voelt, blijft u na de operatie nog één of twee dagen in het ziekenhuis. Met name tijdens de eerste dagen kunt u ook wat duizelig zijn; reden voor een goede bedrust.

Over het algemeen heeft u geen of nauwelijks pijnklachten na de operatie. Indien u na de operatie thuis plotseling duizelig wordt of het gehoor sterk vermindert, moet u direct contact opnemen met de polikliniek. Na één week wordt de oortampon verwijderd en het oor geïnspecteerd. U moet de gehoorgang na de operatie droog houden.

Haren wassen is mogelijk door bijvoorbeeld een beker tegen het oor te houden om deze rondom af e sluiten. Een paar extra handen om u dan verder te helpen is wel handig. Uw KNO-arts bepaalt of en wanneer het oor weer water kan verdragen.

Ieder persoon reageert anders op een ingreep, maar voor een goed herstel is het belangrijk de eerste tijd na de operatie goed uw rust te nemen en zich dus ook thuis nog als patiënt te gedragen. Neus snuiten (verkoudheid!) of persen moet u vermijden evenals bovenmatige lichamelijke inspanning zoals sporten of zware dingen tillen.

U kunt weer werken als u zich weer uitgerust en fit voelt. Vermijd zware lichamelijke inspanning. Na vier weken mag u weer sporten.

Resultaten

Het gehoor is na de operatie verminderd doordat er een zalftampon in de gehoorgang zit. Deze wordt na een week verwijderd. Ook de eerste weken na de operatie kan het gehoor nog verminderd zijn, hoewel de meesten al een duidelijk beter gehoor ervaren. Na enkele maanden is het oor volledig genezen. Het is dan zinvol om uw gehoor opnieuw te testen.

Risico’s

Geen enkele operatie is zonder risico en dat geldt uiteraard ook voor een ingreep aan het oor. Wel is bij een vervanging van de stijgbeugel de kans op complicaties klein. Complicaties kunnen optreden aan lichaamsonderdelen die bij het middenoor liggen, zoals de gehoorbeentjes, het binnenoor (slakkenhuis), het evenwichtsorgaan en de aangezichtszenuw die de spierbewegingen van het gelaat verzorgt.

Bij beschadiging van het binnenoor kan het gehoor ten dele of geheel uitvallen. Bij beschadiging van het evenwichtsorgaan kan een tijdelijke draaiduizeligheid optreden. Deze duizeligheid verdwijnt praktisch altijd doordat het lichaam een nieuw evenwicht hervindt.

Een beschadiging van de aangezichtszenuw kan leiden tot een gedeeltelijke of gehele uitval van de spierbewegingen in het gelaat; een scheef gezicht. In het middenoor loopt ook een smaakzenuw die soms door de ingreep uitvalt. In de eerste weken kan hierdoor een veranderde smaaksensatie optreden, die meestal spontaan verdwijnt.

Het is van groot belang om nogmaals te benadrukken dat de kans op deze complicaties zeer klein is.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan zal de KNO-arts u tijdens het spreekuur graag te woord staan. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. U kunt ons ook bellen. De polikliniek KNO is te bereiken op telefoonnummer (038) 424 23 84.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de website van de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde te raadplegen via www.kno.nl rubriek 'voorlichting'.

Bent u door de huisarts doorverwezen naar de polikliniek KNO of heeft u een vervolgafspraak? Dan bepaalt u voortaan zelf het best passende moment voor de afspraak. Zie ook: zelf afspraak maken.


20 oktober 2016 5332 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht