ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Fysiotherapie bij bekkenbodemproblemen

Door middel van fysiotherapie kunnen bij bekkenbodemproblemen de bekkenbodemspieren worden versterkt. Een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in bekkenbodemproblemen kan door middel van oefeningen leren de spieren van de bekkenbodem aan te spannen en te ontspannen.

Bij grote verzakkingen helpen bekkenbodemoefeningen meestal niet of onvoldoende. Bij klachten van urine-incontinentie is fysiotherapie vaak heel zinvol. Ook na operaties in verband met een verzakking of incontinentie is het verstandig om bekkenbodemoefeningen te doen.

Wat zijn bekkenbodemoefeningen?

Bekkenbodemtherapie is een methode waarbij u leert de spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te gebruiken. Omdat u de spieren van de bekkenbodem zelf niet kunt zien, is het soms moeilijk om ze goed te gebruiken en te trainen.

Aandacht en begeleiding door een fysiotherapeut is daarom vaak zinvol. Door middel van oefeningen kunt u de bekkenbodemspieren versterken. Zo kunnen ze beter de druk opvangen die er bij bewegingen op de bekkenbodem ontstaat.

Ook het afsluitmechanisme van de blaas kan worden versterkt, zodat u minder gemakkelijk ongewild urine verliest.

Als er een verzakking bestaat, kunnen bekkenbodemoefeningen dit niet meer ongedaan maken, zij het dat de klachten van een verzakking wel eens willen verminderen. Bij klachten van een te gespannen bekkenbodem leert de fysiotherapeut u hoe u de bekkenbodemspieren kunt ontspannen.

Hoe verloopt bekkenbodemtherapie?

De fysiotherapeut vraagt eerst wat uw klachten precies zijn, om in overleg met u een plan voor behandeling op te stellen.
De behandeling begint vaak met een aantal testen om te bekijken:

  • of de spanning van de bekkenbodemspieren normaal is,
  • hoe snel u de spieren kunt aanspannen en ontspannen.

Het testen gebeurt met oefeningen zoals:'probeer de schede te sluiten en in te trekken' of 'probeer een wind tegen te houden'.

Dagelijkse bezigheden

Nadat u heeft geleerd om de spieren op een goede wijze te gebruiken, is het belangrijk dat deze bewegingen deel gaan uitmaken van uw dagelijkse bezigheden. Dit kan bijvoorbeeld door het oefenen van houdingen en bewegingen waarbij u min of meer automatisch de bekkenbodemspieren goed aanspant.

Ook leert u hoe u de spieren goed kunt ontspannen, bijvoorbeeld bij toiletbezoek of seksuele gemeenschap. Daarnaast adviseert de fysiotherapeut u hoe u kunt voorkomen dat er onnodige druk op de bekkenbodem ontstaat.

Algemene adviezen

  • Zorg voor goed doorademen bij bukken, buigen en tillen. Houd de adem niet in, zet de adem niet vast, maar adem door bij deze bewegingen.
  • Probeer veel hoesten te voorkomen (niet roken).
  • Probeer een juiste zithouding en ontspannen bewegingen aan te leren: niet vanuit het bovenlichaam, maar vanuit het bekken. Een verkeerde manier van bewegen brengt onnodige belasting van de rug en de bekkenbodem met zich mee.
  • Neem de tijd op het toilet. Veel bekkenbodemproblemen zijn te voorkomen door minder gehaast te plassen en te ontlasten. Het is belangrijk dit op uw gemak te doen en u zo veel mogelijk te ontspannen.

Bio­feedback

Een speciale vorm van fysiotherapie is bio­feedback. Een beperkt aantal bekkenbodemfysiotherapeuten is bevoegd om deze behandeling te doen. In tegenstelling tot 'gewone bekkenbodemtherapie' beoordeelt de fysiotherapeut bij deze vorm van therapie met de vingers via de schede de werking en de sterkte van de bekkenbodemspieren.

Bio­feedback is een afkorting van biologische feedback. Dit betekent dat u via een beeldscherm informatie krijgt over activiteiten van het lichaam: in dit geval over het aan­ en ontspannen van de bekken­ bodemspieren.

Bij bio­feedback wordt deze spieractiviteit gemeten via een elektrode die u tijdens de oefeningen in schede of anus plaatst. Op het beeldscherm kunt u de bewegingen van de bekkenbodemspieren volgen, zodat u zich meer bewust wordt van het gebruik van deze spieren.

Aanspannen en ontspannen

Ook is het mogelijk om via kleine stroomstootjes de bekkenbodemspieren te laten aanspannen en ontspannen (elektrostimulatie). Dit is soms zinvol, bijvoorbeeld als u de bekkenbodemspieren zelf helemaal niet kunt aanspannen. De fysiotherapeut of behandelend arts kan meer informatie over deze vorm van fysiotherapie geven.

Vooral vrouwen die negatieve seksuele ervaringen hebben, zoals incest, vinden deze inwendige methode nogal eens belastend. Als u het moeilijk vindt om op deze manier te worden behandeld, aarzel dan niet om dat kenbaar te maken.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie. Telefoonnummer (038) 424 35 55, bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur.

Bent u door uw huisarts of medisch specialist doorverwezen naar de polikliniek Gynaecologie in Zwolle, Kampen of Heerde? Of heeft u een vervolgafspraak? Dan bepaalt u voortaan zelf het best passende moment voor uw afspraak.

Heeft u binnenkort een afspraak bij de polikliniek Gynaecologie in Meppel of Steenwijk? Dan vindt u de tijd en plaats waar u wordt verwacht in uw afspraakbevestiging.

Verantwoording

Voor het schrijven heeft Isala gebruikgemaakt van informatie van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) in Utrecht, waar ook de verantwoordelijkheid en het copyright berusten.

Links

  • www.nvog.nl van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) (rubriek Voorlichting).
  • www.bekkenbodem.net van de Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP), t 0900 11 11 999 (45 eurocent per minuut).

16 januari 2017 5449 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht