ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Medisch maatschappelijk werk voor hematologiepatiënten

Ziek zijn, een behandeling ondergaan en opgenomen worden in het ziekenhuis – het kan veel veranderen in het dagelijks leven. Een medisch maatschappelijk werker kan patiënten bij deze veranderingen van dienst zijn. Hier leest u meer over medisch maatschappelijk werk voor hematologiepatiënten.

Kanker … en nu verder

Een ziekte of behandeling kan zorgen voor veranderingen van tijdelijke of blijvende aard. Niet alleen voor patiënten, maar ook voor hun naaste omgeving kan dit spanningen veroorzaken, zoals gevoelens van angst, afhankelijkheid en onzekerheid. Ook kan de ziekte vragen oproepen over bijvoorbeeld toekomstperspectief of praktische zaken.

Uw medische behandeling op de hematologie-unit is vaak intensief en duurt meestal meerdere weken. Alles wat artsen en verpleegkundigen hier doen, is erop gericht om de kanker terug te dringen en zo mogelijk uit te schakelen.

U wilt het ziekenhuis in goede conditie verlaten. Dat de bestrijding van uw ziekte zo veel aandacht krijgt, is dan ook precies wat u wilt. Anderzijds – en dat klinkt een beetje raar – bent u er zelf ook nog. U bent méér dan uw ziekte. U bent het immers zelf die zich moet aanpassen aan de vaak plotseling veranderde levenssituatie en de belastende behandeling. Uw behandelaars en verpleegkundigen onderkennen deze spanningsbronnen en vangen u zo goed mogelijk op, met name door u voortdurend zorgvuldig te informeren en aandachtige zorg te geven.

Maar soms is dit niet voldoende. Voor u is het dan goed te weten dat u een beroep kunt doen op een ervaren medisch maatschappelijk werker die deel uit maakt van het behandelteam.

Wat kan de medisch maatschappelijk werker voor u doen?

De medisch maatschappelijk werker kan:

  • Begeleiding geven bij de verwerking van kanker en de behandeling. Dit kan hij of zij ook bieden aan uw naasten, zoals bijvoorbeeld uw partner en kinderen.
  • Behandeling bieden die gericht is op het terugdringen van spanningsklachten en angstgevoelens. Dat wil zeggen: leren omgaan met onzekerheid en het aanleren van vaardigheden om positieve krachten in te zetten.
  • Informeren en adviseren als uw opname tot praktische problemen leidt die door u of uw naasten niet kunnen worden opgelost. Te denken valt bijvoorbeeld aan verstoringen op het gebied van werk, inkomen, verzekeringen, vervoer en (mantel)zorg. Zo nodig treedt uw medisch maatschappelijk werker bemiddelend en probleemoplossend op.
  • Onderzoeken en – samen met u – regelen van nazorg en/of ondersteunende begeleiding die nodig kan zijn na uw ontslag uit het ziekenhuis.

Hoe werkt de medisch maatschappelijk werker?

De medisch maatschappelijk werker werkt ‘vraaggestuurd’, dat wil zeggen dat hij of zij optreedt als reactie op uw vraag om hulp en/of begeleiding tijdens uw behandeling. Om dit mogelijk te maken heeft de medisch maatschappelijk werker aan het begin van uw behandeling een kennismakingsgesprek met u. In dit gesprek bekijkt hij of zij – samen met u – of er onderwerpen zijn die op dat moment aandacht vragen. Ook kunt u dan uw wensen voor vervolgcontacten kenbaar maken.

Privacy

Uw gesprekken met de medisch maatschappelijk werker zijn vanzelfsprekend vertrouwelijk. Als er overleg nodig is met uw behandelend arts of verpleegkundige, dan gebeurt dit in samenspraak met u.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of behoefte aan meer informatie, dan kunt u uiteraard contact opnemen met Medisch maatschappelijk werk. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 16.30 uur via telefoonnummer (038) 424 46 32. Ook kunt u desgewenst een mailtje sturen naar het e-mailadres van de afdeling: medisch.maatschappelijk.werk@isala.nl.

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.


27 augustus 2013 5462 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht