ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Echo van het hart via slokdarm onder narcose

Uitleg onderzoek

Bij een Trans Oesophagale Echo (letterlijk: een echo door de slokdarm heen) wordt niet de slokdarm, maar het hart onderzocht. De slokdarm loopt net achter het hart. Vanuit de slokdarm zijn het hart en de grote lichaamsslagader goed te bekijken en te onderzoeken. Hier kunt u meer lezen over dit onderzoek.

Wat neemt u mee?

In overleg met uw specialist wordt u binnenkort een halve dag opgenomen voor een Trans Oesophagale Echo, een slokdarmecho onder narcose. Dit is een onderzoek van het hart. Neem op de opnamedag een lijst mee van de medicijnen die u slikt (of alle doosjes). Laat kostbaarheden zo veel mogelijk thuis.

Voorbereiding thuis

In verband met de narcose is het belangrijk dat u vanaf 24.00 uur 's nachts niets meer eet of drinkt. Wel is het belangrijk dat u uw medicijnen inneemt, met uitzondering van plasmedicijnen; hierbij mag u enkele slokjes water drinken.

Voor het onderzoek moet u rekenen op een opname van een halve dag. Omdat u narcose
krijgt, mag u niet zelf naar huis rijden. Zorgt u dus van tevoren dat uw vervoer naar huis geregeld is.

Melden in het ziekenhuis

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de Centrale balie. Daar verwijzen medewerkers u naar de afdeling.

Verloop van het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u een ziekenhuisjasje aan. Vervolgens wordt u aangesloten op de monitor, zodat tijdens en na de behandeling uw hartritme gecontroleerd kan worden. Als voorbereiding op de narcose krijgt u een infuusnaald ingebracht, meestal in uw onderarm of hand. Ook meet een verpleegkundige uw bloeddruk.

Door de infuusnaald dient de arts vervolgens de narcose toe. U valt langzaam in slaap. Als u diep genoeg slaapt, brengt de arts de echosonde (een plastic slangetje) via uw mond in en start het onderzoek. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek

Als u goed wakker bent, krijgt u voordat u naar huis gaat nog een broodmaaltijd.
Na het onderzoek kunt u een pijnlijke keel hebben. Dit herstelt binnen enkele dagen.

Weer naar huis

Houdt u er rekening mee dat u vanwege de narcose niet zelf per auto naar huis mag rijden?

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek hoort u tijdens uw vervolgafspraak bij uw cardioloog. Deze afspraak krijgt u mee van de verpleegkundige.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan staat uw cardioloog u tijdens zijn spreekuur graag te woord. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Ook kunt u contact opnemen met de polikliniek Cardiologie via telefoonnummer (038) 424 45 05, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.


24 februari 2017 5489 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht