ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Als uw kind benauwd is

Wat u zelf kunt doen

Wanneer een kind plotseling (acuut) benauwd wordt, is het belangrijk dat er geen tijd verloren gaat. Zeven aandachtspunten voor mensen die willen helpen.

Zeven aandachtspunten

1. Probeer kalm te blijven

Als u onrustig bent, kunt u deze onrust overbrengen op uw kind. Hierdoor kan uw kind nog benauwder worden.

2. Kijk en luister naar uw kind

De eerste signalen van een benauwdheid zijn over het algemeen: hoesten, piepen, snel ademen en een snelle hartslag. Eten en drinken gaat vaak moeizaam, en het kind is humeurig of wil niet spelen. Vaak kunt u ook aan de houding van uw kind zien of er sprake is van benauwdheid. Benauwde kinderen zitten meestal in elkaar gedoken of leunen juist rechtop op hun armen.

Signalen van ernstige benauwdheid zijn:

 • intrekken van de borstkas tussen de ribben of in de hals bij inademing
 • als uw kind slechts één of twee woorden kan zeggen tussen twee ademteugen.

3. Schrijf klachten op

Houd een klachtendagboek bij vanaf het moment dat uw kind zich niet prettig voelt. Noteer hierin hoe u merkt dat uw kind benauwd is (of wordt), en welk medicijn uw kind op welk tijdstip heeft ingenomen. De kinderarts en de longverpleegkundige kunnen naar het
klachtendagboek vragen.

4. Neem prikkels weg

Kijk eens rond of er in de omgeving van uw kind dingen aanwezig zijn die de oorzaak van de benauwdheidaanval kunnen zijn. De meest voorkomende oorzaken van acute benauwdheid bij kinderen zijn:

 • verkoudheid
 • blootstelling aan allergische prikkels (onder andere huisstof, pollen of dieren)
 • tabaksrook
 • inspanning
 • mist, vochtig en koud weer.

Heeft u iets gevonden, neem deze prikkel dan zo mogelijk weg. Bijvoorbeeld: als uw kind op een stoffige zolder speelt, haal het daar dan weg.

5. Zorg voor ontspanning

Schep een ontspannen sfeer. Leid de aandacht af en geef eventueel wat water te drinken. Het voorlezen van een boek kan ook een ontspannen sfeer scheppen.

6. Geef een luchtwegverwijder

 • Geef het medicijn dat de arts heeft voorgeschreven in geval van benauwdheid.
 • Geef dit middel bij voorkeur met behulp van een voorzetkamer.
 • Salbutamol werkt binnen 10 tot 15 minuten, mits u ervan overtuigd bent dat uw kind op een correcte manier geïnhaleerd heeft.
 • Als het inhaleren niet goed gegaan is, doe het dan gerust nog eenmaal opnieuw.

Op de volgende pagina's staan twee schema's die u kunt gebruiken bij het geven van een luchtwegverwijder.

7. Blijf naar uw kind kijken

Ondertussen blijft u goed kijken hoe uw kind reageert op de luchtwegverwijder salbutamol/ventolin. Heeft het medicijn effect, dan gebeurt dit meestal na 10 à 20 minuten.

Arts waarschuwen?

Waarschuw uw (huis)arts als

 • er geen verbetering optreedt of zelfs een toename van de klachten ondanks het herhaald geven van salbutamol/ventolin.
 • u 48 uur salbutamol/ventolin om de 3 uur geeft en u van mening bent dat u nog niet kunt gaan afbouwen.
 • uw kind koorts heeft (temperatuur boven 39 graden Celsius), pijn bij hoesten/ademhalen en geen of weinig werking van de salbutamol/ventolin bemerkt.
Let op
Zorg ervoor dat u altijd ervan overtuigd kan zijn dat uw kind op een correcte manier heeft geïnhaleerd.

Een duidelijke afname van de klachten betekent dat uw kind bij de volgende toediening van de medicatie eigenlijk nog klachtenvrij is.

U moet uw kind niet wakker maken voor het geven van salbutamol/ventolin. Als uw kind benauwd is, wordt het uit zichzelf wakker.

Behandelingsschema’s voor de toediening van een luchtwegverwijder

De schema's op de volgende pagina's geven houvast bij:

 • het voorkomen van een aanval van benauwdheid (schema 1)
 • het behandelen van een aanval van benauwdheid (schema 2).

Schema 1: voorkomen

Dosering:
Salbutamol 100 mcg, 1 zonodig 2 inhalaties (met minimaal 5 minuten ertussen)

Starten met salbutamol
Zodra de eerste verschijnselen/klachten optreden:

 • benauwd hoesten
 • kortademigheid/benauwdheid
 • piepen (bij de uitademing).

Salbutamol werkt ongeveer 3 tot 6 uur. Merkt u dat uw kind eerder opnieuw toenemende klachten heeft, geef dan weer salbutamol. Salbutamol mag als het nodig is elke 3 uur gegeven worden.

Als het onvoldoende werkt
Als de salbutamol dat u om de 3 uur geeft, onvoldoende werkt, mag u overgaan op schema 2: intensief inhalatieschema salbutamol/ventolin. Als uw kind de salbutamol elke 3 uur nodig heeft, is het belangrijk dat u hiermee minimaal 24 uur doorgaat. 's Nachts alleen als uw kind wakker is.

Afname klachten
Bemerkt u een duidelijke afname van de klachten, dan kunt u de salbutamol weer gaan afbouwen. Het afbouwen van de salbutamol gebeurt op geleide van (afhankelijk van) de klachten van uw kind en wel als volgt:

 • salbutamol inhaleren om de 4 uur gedurende 24 uur

Bij duidelijke afname van de klachten: enkele dagen doorgaan met salbutamol 4x per dag inhaleren, daarna 2x per dag en dan stoppen.

Schema 2: behandelen

Dosering:
Salbutamol 100 mcg, 2 inhalaties (met minimaal 5 minuten ertussen)

Wanneer geven
Als uw kind ernstige benauwdheidsklachten heeft. Salbutamol werkt in tegenstelling tot normaal bij ernstige klachten geen 3 uur maar slechts 1 uur of zelfs korter. Het is nu nodig om de salbutamol sneller achter elkaar te geven en wel als volgt:

 • 2 inhalaties salbutamol (met minimaal 5 minuten ertussen) elke 30 minuten gedurende 3 keer.

Als uw kind niet opknapt
Als uw kind niet opknapt of zelfs meer klachten krijgt, moet u contact opnemen met de (huis)arts.

Afname klachten
Als de klachten van uw kind verminderen, gaat u door met:

 • 2 inhalaties salbutamol (met minimaal 5 minuten ertussen) elke 60 minuten gedurende 3 keer
 • 2 inhalaties salbutamol (met minimaal 5 minuten ertussen) elke 3 uur gedurende minimaal 24 uur, zo nodig 's nachts als uw kind uit zichzelf wakker wordt.

Bij duidelijke afname van de klachten doorgaan met:

 • 2 inhalaties salbutamol (met minimaal 5 minuten ertussen) elke 4 uur gedurende 24 uur. Zo nodig 's nachts, als uw kind uit zichzelf wakker wordt.

Bij duidelijke afname van klachten gedurende enkele dagen doorgaan met:

 • 1­2 inhalaties salbutamol zo nodig.

Contact

Heeft u nog vragen of behoefte aan meer informatie, neemt u dan gerust contact op met een van de verpleegkundig consulenten kinder longziekten.

Zij zijn bereikbaar op de polikliniek Kindergeneeskunde op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

t (038) 424 50 50

Is uw kind door de huisarts of een medisch specialist doorverwezen naar de polikliniek Kindergeneeskunde in Zwolle of Kampen? Of is er een vervolgafspraak? Dan bepaalt u voortaan zelf het best passende moment voor uw afspraak.

Heeft uw kind binnenkort een afspraak bij Kindergeneeskunde in Meppel of Steenwijk? Dan vindt u de tijd en plaats waar u wordt verwacht in uw afspraakbevestiging.


30 november 2016 5520 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht